Zienswijze indienen

Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Hebben wij uw zienswijze tijdig ontvangen, dan weegt de gemeente deze mee bij het nemen van het besluit.

In een aantal procedures kunt u alleen reageren als u belanghebbende bent. In het ontwerpbesluit of de bekendmaking staat aangeven wie een zienswijze mag indienen. Ook is aangegeven in welke periode u kunt reageren en hoe u dit doet.

Direct regelen

Dien uw zienswijze in als inwoner (inloggen met DigiD)  >>>

Dien uw zienswijze in als bedrijf (inloggen met e-Herkenning)  >>>

Aanpak

  • U kunt online een zienswijze indienen. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning.
  • U kunt ook mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Hoe u dit doet, leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking.

Vervolg

Dient u een zienswijze in, dan stelt de gemeente u op de hoogte van het definitieve besluit. Daarbij wordt ook aangegeven hoe uw zienswijze hierbij is betrokken. U krijgt op dat moment ook informatie hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.

Uitvoerende instantie