WOZ-waarde

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 is de waarde van uw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat. 

Aanpak

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Dit biljet ontvangt u elk jaar.

Taxatieverslag

U ontvangt bij uw beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kunt u zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u ook op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingloket. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Bezwaar

Let op: er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar maken

De bezwaartermijn is 6 weken vanaf de dagtekening van de aanslag. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Bekijk de video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) met uitleg over de WOZ-waarde. Hierin ziet u hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat.

Bijzonderheden

WOZ-waarde van uw pand

Er zijn 3 stappen om de WOZ-waarde te bepalen:

 1. Marktanalyse: Verzamelen en onderzoeken van alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten. Deze verkopen zijn de basis voor de waardering van uw woning.
 2. Inrichten taxatiemodel: Een taxatiemodel is een computermodel waarmee de WOZ-waarde van woningen wordt bepaald. Voor het model gebruiken we de onderzochte verkoopprijzen.
 3. Controleren modelwaarden: De laatste stap is de controle door de taxateur. Als deze controle klaar is, hebben alle woningen een WOZ-waarde voor het nieuwe jaar.

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat. 

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning:

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte);
 • Het bouwjaar;
 • Het adres/ de buurt;
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning;
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Beoordelingskenmerken woning en omgeving:

 • Onderhoudsstaat
 • Ligging van de woning
 • Uitstraling van de woning
 • Kwaliteit van de woning

Het taxatiemodel uitgelegd in 3 stappen

 1. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoudstoestand, uitstraling en doelmatigheid.
 2. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 3. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per soort bijgebouw opgenomen.

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules.

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Onroerendezaakbelastingen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

WOZ-waarden online inzien

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt.

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.