Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als avondwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

Aanpak

  • U kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente om te bezien of uw aanvraag kans van slagen heeft.
  • Daarna kunt u formeel een aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig?

  • De reden van de openstelling.
  • De dag en het tijdstip waarop u ontheffing wenst.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Leges

voor het verkrijgen van een ontheffing

€ 44,50

voor toestemming om een ontheffing aan een ander over te dragen

€ 37,00

voor de intrekking en/of wijziging van de ontheffing

€ 37,00

Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

Voorwaarden

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 tot 22.00 uur.
  • Ook op Koningsdag gelden de normale openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur. Valt Koningsdag op zondag dan wordt Koningsdag gevierd op de zaterdag ervoor.
  • Voor bijzondere dagen, zoals 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden: 19.00 uur.
  • De gemeenteraad kan de openingstijden van winkels op de zondagen zelf bepalen. In de Winkeltijdenverordening van de gemeente Deventer is bepaald dat winkels op alle zon- en feestdagen van het jaar geopend mogen zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Dit geldt voor alle winkelcentra, van binnenstad en wijk-/buurtwinkelcentra tot de winkels in onze dorpen.
  • Om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig.
  • Lees meer op de pagina Openingstijden winkels en in de Winkeltijdenverordening.