Digitaal Loket

WijDeventer subsidie

Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

Direct regelen

Wijkbudget subsidie aanvragen  >>>


Aanpak: 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage (subsidie) van WijDeventer, dient u een aanvraag in. De gevraagde bijlagen kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit nummer staat in de officiële bevestiging van uw aanvraag, die u binnen 3 werkdagen ontvangt via de post.

Gemeente Deventer
t.a.v. WijDeventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

  • De aanvraag dient u minimaal 14 dagen van tevoren in. De aanvraag voorziet u van een begroting en activiteitenplan.
  • In de aanvraag vermeldt u welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
  • U krijgt geen bijdrage voor de kosten van consumpties (eten, drinken, snoep), attenties of cadeautjes.
  • Als u voor dezelfde activiteit ook subsidie vraagt bij 1 of meer andere instellingen of overheden, dan moet u dat bij de aanvraag vermelden.
  • Als u ook zonder subsidie over voldoende geld beschikt om de kosten voor de activiteit te betalen, ontvangt u geen subsidie.
  • In de publiciteit over de activiteit moet u de bijdrage uit het wijkbudget vermelden.
  • De gemeente kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over WijDeventer (bijvoorbeeld Deventer Nu, wijkkrant, gemeentelijke website).
  • Over activiteiten tot € 1.000 (in Deventer Buiten tot € 500) wordt binnen 10 werkdagen beslist.
  • Over een aanvraag boven de € 1.000 (in Deventer Buiten boven de € 500) adviseert het wijkteam in de eerstvolgende vergadering. De gemeente neemt een beslissing binnen 10 werkdagen na de vergadering van het wijkteam.
  • Er kan een financieel verslag en/of verslag van de activiteit worden gevraagd.

Bijzonderheden: 

Subsidies uit het wijkbudget worden alleen verleend aan bewonersgroepen en bewonersorganisaties.

Het is per wijk of gebied verschillend hoe het wijkteam of dorpenplatform omgaat met aanvragen. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de wijkmanager van uw wijk/gebied. De contactgegevens vindt u op wij.deventer.nl.