Vuurwerk opslaan of verkopen

Particulieren steken doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente ziet erop toe dat u alleen legaal vuurwerk kunt (ver)kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. 

Aanpak

 1. Voor de verkoop van vuurwerk moet u een aanvraagformulier ingevuld aan de gemeente sturen of afgeven. De formulieren zijn bij de gemeente verkrijgbaar.
 2. Voor het melden van de opslag tot 10.000 kilo consumentenvuurwerk kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.
 3. Slaat u 10.000 kilo of meer op aan consumentenvuurwerk, ga dan naar het omgevingsloket om deze aan te vragen.

Voorwaarden

 • Voor de verkoop van vuurwerk heeft u tenminste een vergunning van de gemeente nodig.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente.
 • De opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo moet u melden aan de gemeente.
 • Indien u 10.000 kilo of meer consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Bijzonderheden

Wat is vuurwerk?

Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn

 • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
 • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag illegaal vuurwerk niet (ver)kopen of afsteken.

Vanaf 1 december 2020 veranderen de regels. U mag sommige soorten vuurwerk niet meer verkopen aan consumenten. Zoals zwaarder vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u als verkoper nog restanten vuurwerk die u per 1 december niet meer mag verkopen? Maak gebruik van de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk.