Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken, zoals een paas- of vreugdevuur of wilt u snoeiafval verbranden op uw terrein? Dan heeft u een ontheffing nodig. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een ontheffing toegewezen. Vuur stoken binnen de bebouwde kom is niet toegestaan.

In sommige gevallen heeft u geen ontheffing nodig. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing: 

 • kaarsen en fakkels branden
 • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
 • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt) 

Aanpak

Er zijn 3 types stookontheffingen:

 • Snoei- en tuinafval ontstaan door particulier tuinonderhoud (geldig voor 2 stookseizoenen)
 • Vreugdevuur (Paasvuur) met een open karakter (geldig voor 1 dag per jaar)
 • Vreugdevuur (Paasvuur) met besloten karakter (geldig voor 1 dag per jaar) 

Hoe verloopt de aanvraag?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 3 dagen een zaaknummer. Dit nummer heeft u nodig voor uw correspondentie met de gemeente. Wij raden u aan om dit nummer bij de hand te houden wanneer u ons belt.

In de meeste gevallen ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Wij verzenden dat digitaal, via het door u opgegeven e-mailadres. 

Wat heeft u nodig? 

Wat u nodig heeft, verschilt per type ontheffing. 

Snoei- en tuinafval ontstaan door particulier tuinonderhoud:

 • Volledig ingevulde aanvraag;
 • Een situatietekening waarop duidelijk te zien is waar de stookplaats zich bevindt, inclusief de afstand van de brandstapel tot een bos, woningen, rieten kappen, wegen en dergelijke;
 • Bent u geen eigenaar van de grond, voeg dan een machtiging van de eigenaar bij. 

Vreugdevuur met open karakter: 

 • Voor een vreugdevuur dat voor het publiek toegankelijk is, heeft u naast een ontheffing ook een evenementenvergunning nodig. Zowel de evenementenvergunning als de stookontheffing moeten minimaal 8 weken voor de datum van het vreugdevuur worden aangevraagd;
 • Volledig ingevulde aanvraag;
 • Een situatietekening waarop duidelijk te zien is waar de stookplaats zich bevindt, inclusief de afstand van de brandstapel tot een bos, woningen, rieten kappen, wegen en dergelijke. Plaatst u 1 of meer tent(en), geef deze dan ook aan op de tekening;
 • U geeft aan of er eten en/of drinken wordt aangeboden.

Vreugdevuur met besloten karakter: 

 • Volledig ingevulde aanvraag;
 • Een situatietekening waarop duidelijk te zien is waar de stookplaats zich bevindt, inclusief de afstand van de brandstapel tot een bos, woningen, rieten kappen, wegen en dergelijke. Plaatst u 1 of meer tent(en), geef deze dan ook aan op de tekening;
 • U geeft aan of er eten en/of drinken wordt aangeboden.

Besluit wordt gepubliceerd

Volgens artikel 12 van de Bekendmakingswet, zijn wij verplicht het besluit op uw aanvraag te publiceren. De publicatie bevat geen privacygevoelige gegevens.

Kosten

Voor een ontheffing voor het stoken van vuur in de openlucht betaalt u € 41.

Voorwaarden

Artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het om zonder ontheffing vuur te stoken in de open lucht. Het verbod is er om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. 

In een aantal gevallen heeft u geen ontheffing nodig. Hierbij is het van belang dat er geen sprake is van overlast en het vuur geen gevaar voor de omgeving oplevert. 

 • Het branden van kaarsen en fakkels;
 • Het ontbranden van vuurkorven en terrashaarden;
 • Barbecueën, zolang er geen barbecueverbod geldt. 

Wilt u op een andere manier vuur stoken, dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een ontheffing toegewezen. Vuur stoken binnen de bebouwde kom is niet toegestaan.

Voorwaarden ontheffing stookverbod

De gemeente kan een ontheffing stookverbod verlenen voor: 

 • Het verbranden van takken en/of snoeihout van particuliere tuinen in het buitengebied tussen 1 november en 1 april;
 • Het verbranden van snoeiafval van landschapsonderhoud en natuurbeheer tussen 1 november en 1 april;
 • Openbare en besloten vreugdevuren (paasvuren);
 • Het verbranden van hout dat door ziekte is aangetast. Hiervoor is een verklaring van de Plantenziektekundige Dienst noodzakelijk. 

Barbecue in een park 

Wilt u een barbecue houden in een park? Dat mag, behalve als op die plek staat aangegeven dat barbecueën niet is toegestaan. Na afloop neemt u al het afval weer mee en laat u de plek netjes achter.