Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

De gemeente zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deventer wil dit dicht bij u in de wijk organiseren. Daarvoor zijn er de volgende teams: Team Toegang Wmo en Team Voor Elkaar. 

Aanpak

Melden

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo

Voordat u uw verzoek indient neemt u contact op met team Toegang Wmo. Dit doet u door te bellen naar 0570 – 69 53 99 of stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.nl. U kunt ook een meldingsformulier (Pdf, 415 KB) invullen.

Stap 2: Ga in gesprek

Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen met u bespreekt de medewerker:

  • Uw situatie;
  • Wat u zelf kunt doen;
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft;
  • Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een Onafhankelijke Cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken

U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Opmerking: heeft u hulp nodig bij het doen van de melding dan kunt u bellen met de gemeente, via telefoonnummer 14 0570.

Als uw melding binnen is

Als uw melding binnen is, neemt een medewerker contact met u op. Samen met Team Toegang Wmo stelt u een plan op om de problemen op te lossen waar u mee zit. Team Toegang Wmo kijkt met u wat u zelf kunt, en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Als het nodig is regelt Team Toegang Wmo de toegang tot (professionele) ondersteuning.

Zorg in natura of Pgb

Tijdens het keukentafel gesprek kunt u aangeven welke soort ondersteuning u wilt. Dit kan zijn:

1. Zorg in natura

Deze zorg wordt geleverd door aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De gemeente regelt de ondersteuning voor u. Op de website www.deventerwijzer.nl vindt u informatie over de aanbieders.

2. Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een Persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt regelen. Als u kiest voor een Pgb wordt u budgethouder. U houdt zelf uw administratie bij.

Bijzonderheden

Als uw vraag of melding binnen is, dan neemt iemand van Team Toegang Wmo contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

Waarom een gesprek?

Om een oplossing te vinden die bij u past moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. In een persoonlijk gesprek geeft u aan wat uw vraag of voorstel is. De medewerker van Team Toegang Wmo neemt de tijd voor u en stelt vragen om de situatie helder te krijgen. Het uiteindelijke doel van het gesprek is dat er een plan ontstaat waarmee u verder kunt, een oplossing op maat. Uiteraard helpt het team u daarbij als u dat wilt.

Waar voert u het gesprek?

Het gesprek vindt plaats op een plek waar u zich prettig voelt. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook ergens anders.

Mag u iemand uitnodigen?

Ja, u mag altijd iemand uitnodigen om aanwezig te zijn bij het gesprek. Denk aan een familielid of kennis. Als u wilt kan Team Toegang Wmo ook zorgen voor een onafhankelijk persoon om u te ondersteunen tijdens het gesprek.

Hoe bereidt u zich voor?

U kunt alvast nadenken over wat uw vraag, aanbod of voorstel precies is en wat u zelf kunt regelen. Kunnen familieleden, buren of vrijwilligers met u meedenken of u helpen? Wat ziet u zelf als oplossing?

Hoe gaat het verder?

U maakt een plan. Als u wilt ondersteunt de medewerker van Team Toegang Wmo u hierbij. In het plan staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het plan is de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. Na goedkeuring door de gemeente ontvangt u een formele beschikking en heeft u recht op ondersteuning.

U krijgt binnen het team één aanspreekpunt die alle hulp coördineert.

Contact

Team Toegang Wmo is te bereiken via een centraal e-mailadres en centraal telefoonnummer:

U vindt Team Voor Elkaar

Formulieren