Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. U kunt eerst een vooroverleg bij de gemeente aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Na een vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Als u een horecabedrijf wilt beginnen op een locatie waar nog geen horeca is, kunt u via dit formulier een pre-advies aanvragen.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier vooroverleg downloaden (pdf, 664 KB) en opsturen (adres-informatie op het aanvraagformulier). U voegt toe:

 • een duidelijke situatietekening (plattegrond) van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100);
 • (globale) bouwtekening van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100);
 • foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing;
 • bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument);
 • andere informatie die belangrijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan, zoals een naam op een bouwtekening. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

Principe-uitspraak

Team Ondernemen en Vergunningen bekijkt welke vergunning(en) u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Eventueel kunt u het plan nog iets aanpassen. We bekijken ook of de stukken compleet zijn. Zo kunt u een inschatting maken of u door wilt gaan met de verdere voorbereidingen van uw plannen.

Het resultaat van het vooroverleg is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Kleinere bouwplannen

Bij kleinere bouwplannen (tot circa € 50.000 bouwkosten) is het meestal niet verstandig om een vooroverleg aan te vragen. Bijvoorbeeld voor dakkapellen, aan- en uitbouwen of andere kleinere activiteiten zoals het kappen van een boom, aanbrengen van een reclame of aanleggen van een inrit. Lees meer onder Bijzonderheden.

Stappenplan bouw en verbouw

Wilt u (ver)bouwen? Doorloop dan eerst het Stappenplan bouw en verbouw. Daarna weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wegwijzer Participatie

De gemeente Deventer is ervan overtuigd dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen tot betere plannen, de mooiste oplossingen en de beste keuzes komen. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende wordt geluisterd naar iedereen voor wie een plan of initiatief iets gaat betekenen of veranderen. Om u te helpen participatie voor uw plan of initiatief te organiseren, heeft de gemeente de Wegwijzer Participatie ontwikkeld. 

Kosten

 • Een vooroverleg kost € 600. Vraagt u voor hetzelfde plan binnen 6 maanden een omgevingsvergunning aan, dan vindt 100% verrekening plaats.
 • Om een indruk te krijgen van de kosten (leges) die u voor een omgevingsvergunning betaalt, kijkt u op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Bijzonderheden

Vooroverleg of direct vergunning aanvragen?

Heeft u een wat kleiner (ver)bouwplan (tot circa € 50.000 bouwkosten), dan zijn de legeskosten voor het vooroverleg relatief hoog. Ook komt de behandeltijd van het vooroverleg bij de tijd die de behandeling van de vergunning vraagt. Bijvoorbeeld bij dakkapellen, aan- en uitbouwen of andere kleinere activiteiten zoals het kappen van een boom, aanbrengen van een reclame of aanleggen van een inrit, kunt u dan beter direct een aanvraag omgevingsvergunning indienen. 

Afwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze tussen vooroverleg of direct vergunning aanvragen:

 • De gemeente is gebonden aan strakke beslistermijnen. Als u een (bouw)plan tijdens de procedure wijzigt, is er soms te weinig tijd om het nieuwe bouwplan goed te beoordelen. De vergunning kan dan 'noodgedwongen' geweigerd worden.
 • Alle stukken moeten compleet zijn. Dat zijn tenminste plattegronden, bouwtekeningen en foto’s van de bestaande situatie. U maakt misschien kosten terwijl u niet weet of uw plan kans van slagen heeft.
 • U weet nog niet of het mogelijk is om van het bestemmingsplan af te wijken.

Twijfelt u? Doorloop dan eerst het stappenplan. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Publiekscontacten Vergunningen, telefoon 14 0570.

Resultaat van het vooroverleg

Het vooroverleg heeft geen juridische status. U krijgt de uitspraak op schrift, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. De bedoeling van het vooroverleg is om een uitspraak te doen over de kans van slagen van uw initiatief. De beslissing op een vergunning hangt vaak van meer factoren af dan de factoren die we in het vooroverleg kunnen beoordelen (denk bijvoorbeeld aan zienswijzen van de buren).

U kunt een principe-uitspraak vragen over:

 • welstand
 • monumenten
 • bestemmingsplan (voldoet uw plan aan het bestemmingsplan? Zou een afwijking mogelijk zijn?)

U mag ook alle 3 de activiteiten tegelijk laten beoordelen (de kosten blijven hetzelfde).

Buren en bezwaren

Uw (ver)bouwplannen kunnen ook gevolgen hebben voor uw buren. Wij adviseren u om de plannen tijdig met uw buren te bespreken. Zij kunnen verrast worden door uw ingediende aanvraag. Uit ervaring weten wij dat afstemming helpt om irritatie en bezwaren te voorkomen.

Wet openbaarheid bestuur (WOB)

Uw verzoek om vooroverleg (inclusief de tekeningen) en onze reactie(s) kunnen openbaar zijn volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Dit hangt van de stukken en omstandigheden af.