Voertuig te koop aanbieden op openbare weg, ontheffing

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.

Aanpak

Om een ontheffing aan te vragen, heeft u van elk voertuig het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

  • waar u deze voertuigen wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u deze voertuigen daar wilt verkopen
  • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
  • hoe veel ruimte u daarvoor nodig heeft

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid op de weg. Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, mag de weg niet onveilig worden.

Contact

U kunt voor de ontheffing terecht bij stadhuis Deventer