Digitaal Loket

Voertuig te koop aanbieden op openbare weg, ontheffing

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.


Aanpak: 

Om een ontheffing aan te vragen, heeft u van elk voertuig het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

  • waar u deze voertuigen wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u deze voertuigen daar wilt verkopen
  • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
  • hoe veel ruimte u daarvoor nodig heeft

Termijn: 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.Voorwaarden: 

De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid op de weg. Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, mag de weg niet onveilig worden.
Contact: 

U kunt voor de ontheffing terecht bij stadhuis Deventer