Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Deventer (immigratie)? Schrijft u zich dan persoonlijk in bij de gemeente.

Aanpak

Gaat u zich voor de 1e keer in Nederland vestigen? Of vestigt u zich opnieuw in Nederland, nadat u bent uitgeschreven uit de Basisregistratie personen? Dan doet u de inschrijving persoonlijk in stadhuis Deventer. Dit doet u binnen 5 dagen ná uw verhuizing. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570. Geef aan dat u een afspraak wil maken voor een inschrijving vanuit het buitenland.

Wat heeft u nodig?

Onderstaande documenten gelden voor alle bewoners die mee verhuizen:

 1. Een geldig legitimatiebewijs.
 2. Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 3. Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren. Is het document in een andere taal dan Engels, Frans of Duits? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler. 
 4. Een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). Het is mogelijk dat u de akte moet laten legaliseren. Is het document in een andere taal dan Engels, Frans of Duits? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.
 5. Als u uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt: een bewijs van uitschrijving.
 6. Andere documenten die betrekking hebben op uw persoonlijke status.
 7. Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

Termijn

Binnen 5 dagen ná uw verhuizing, schrijft u zich in bij de gemeente Deventer. Uw adreswijziging verwerken wij op de verhuisdatum.

Voorwaarden

Als u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigt of al eerder ingeschreven heeft gestaan maar uitgeschreven bent voor 1 oktober 1994, heeft u een 'eerste inschrijving' nodig. Deze 'eerste inschrijving' is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als inwoner in de basisregistratie personen (BRP) van een gemeente staat ingeschreven.

U moet tenminste binnen 5 dagen, uw 'eerste inschrijving' doen bij uw (nieuwe) gemeente.

 • U doet deze 'eerste inschrijving' persoonlijk aan de balie bij de gemeente.
 • Ook alle andere meerderjarige bewoners, die deel uitmaken van het gezin en mee verhuizen, moeten hierbij aanwezig zijn.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen. Hiervoor gebruikt u het formulier toestemmingsverklaring inwoning (pdf, 130 KB). U neemt dit ingevulde formulier mee naar uw 'eerste inschrijving', samen met (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • of een onderdaan bent van de Europese Unie;
 • of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Om te worden ingeschreven moet u tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven.

Vestiging vanuit de overzeese gebieden

Personen die komen uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten een verhuisbericht overleggen.

Verblijfsvergunning

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan moet u eerst een verblijfsvergunning regulier aanvragen. De reden van uw immigratie kan invloed hebben op het wel of niet krijgen van een verblijfsvergunning.

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? U kunt zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een zogenaamd briefadres.

Bijzonderheden

Na de inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) vanuit het buitenland krijgt u een folder en een persoonslijst toegestuurd. In de persoonslijst staat hoe u in de BRP bent opgenomen.

Nieuw in Deventer?

Bent u een nieuwe inwoner van Deventer, bekijk dan eens de pagina Nieuwe inwoners. Hier vindt u nuttige informatie en leuke tips. Ook leest u er meer over de bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

Stappenplan terug naar Nederland verhuizen (remigreren)

Woont u in het buitenland en wilt u terugverhuizen naar Nederland? Bekijk op de website Nederland wereldwijd wat u allemaal moet regelen vóór en na uw remigratie naar Nederland.

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens uit de BRP bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding. Hiermee beperkt u de verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals aan bepaalde instellingen en particulieren.

Burgerservicenummer

Als u zich voor de 1e keer inschrijft in Nederland, krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek persoonsnummer. Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid, bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U ontvangt uw BSN binnen 5 werkdagen na inschrijving.

Verblijft u te kort in Nederland om te worden ingeschreven, dan kunt u voor een BSN terecht bij een RNI-gemeente (registratie van niet-ingezetenen).

Verhuispas

Met de verhuispas kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen. Haal de verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de Westfalenstraat. Doe dit voordat u de weegbrug oprijdt. Hierbij laat u het huurcontract, koopcontract of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) zien. Daarnaast neemt u uw legitimatie mee. De verhuispas kunt u alleen afhalen in het jaar waarin het huur- of koopcontract is getekend en niet eerder dan 3 maanden voor uw verhuizing.

Contact

Gaat u zich voor de 1e keer in Nederland vestigen als burger? Of vestigt u zich opnieuw in Nederland, nadat u bent uitgeschreven uit de Basisregistratie personen? Dan doet u de inschrijving persoonlijk in stadhuis Deventer. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.