Rioolverstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein.

Aanpak

Is het riool bij u verstopt?

Graaf altijd eerst het ontstoppingsputje of ontstoppingsstuk op (zie afbeelding hieronder). Deze zit ongeveer op de erfgrens, meestal op een diepte van 0,80 tot 1,40 meter. U kunt dit zelf doen of door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren. U mag het ontstoppingsputje alleen opgraven als dit op eigen grond ligt. Blijkt het ontstoppingsputje in het openbaar gebied te liggen, dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente.

Weergave rioolsysteem op eigen terrein met locatie ontstoppingsputje

  • Is het ontstoppingsputje leeg? Dan kunt u er van uitgaan dat de oorzaak op uw eigen terrein zit. U moet dan de verstopping zelf verhelpen of dit door een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf laten doen. De kosten zijn voor uzelf.
  • Is het ontstoppingsputje vol? Dan is de kans groot dat het gemeenteriool verstopt is. Meld dit bij de gemeente. Als het ontstoppingsbedrijf constateert dat de verstopping op gemeentegrond zit, dan moet dit duidelijk aangetoond worden door een rapport en/of foto’s. 

Let op: Als u een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dat vaststelt dat de verstopping op gemeentegrond zit, dan kunt u de rekening declareren bij de gemeente. Via een inspectierapport en/of foto’s moet aantoonbaar zijn dat de verstopping op gemeentegrond zit. Er zijn partijen in de markt die woekertarieven in rekening brengen. Dit soort tarieven vergoedt de gemeente niet. Het maximale bedrag dat vergoed wordt bedraagt € 200. Blijkt na onderzoek dat de verstopping is veroorzaakt door onjuist gebruik, dan brengt de gemeente hiervoor kosten in rekening.

Verstopping gemeenteriool

Neem contact op via het Meldpunt Openbare Ruimte om een verstopping van het gemeenteriool te melden. Ook kunt u via dit meldpunt de kosten declareren van het gespecialiseerde bedrijf. De gemeente neemt maatregelen om nieuwe verstoppingen te voorkomen.

Verstopping op eigen terrein

Ligt de verstopping op uw eigen terrein, dan betaalt u de kosten zelf. U kunt zelf maatregelen nemen om nieuwe verstoppingen te voorkomen.

Bijzonderheden

De gemeente is beheerder van het rioolstelsel in Deventer. Waterschap Drents Overijsselse Delta is eigenaar van de waterzuivering. Op de website openbareruimte.deventer.nl leest u meer over de riolering, het onderhoud en wat u zelf kunt doen om verstopping te voorkomen.