Rioolheffing betalen

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Kosten

Tarieven 2024

A 0 m3 tot en met 500 m3 € 191,64
B 501 m3 tot en met 1.500 m3 € 369
C 1.501 m3 tot en met 3.000 m3 € 708
D 3.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.173
E 5.001 m3 tot en met 7.500 m3 € 1.668
F. 7.501 m3 tot en met 10.000 m3 € 2.100
G. 10.001 m3 tot en met 15.000 m3 € 2.655
H. 15.001 m3 tot en met 30.000 m3 € 3.705
I. 30.001 m3 en meer m3 € 4.941

 

Bezwaar

Let op: er zijn commerciële bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar maken

De bezwaartermijn is 6 weken vanaf de dagtekening van de aanslag. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Bekijk de video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) met uitleg over de WOZ-waarde. Hierin ziet u hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat.

Bijzonderheden

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

Wet- en regelgeving