Rioolaansluiting aanvragen

Is uw woning, bedrijf of pand niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u het pand vanaf uw perceelgrens laten aansluiten op het openbare rioolstelsel.

Aanpak

Online een rioolaansluiting aanvragen

Wilt u voor uw woning, bedrijf of gebouw een rioolaansluiting aanvragen? Dat kan via dit aanvraagformulier (pdf, 25 KB). U vult het formulier in en stuurt het met eventuele bijlagen op:

Gemeente Deventer

Publiekscontacten Vergunningen

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig?

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

Kosten

De kosten voor de 3 meest voorkomende nieuwe rioolaansluitingen zoals die gelden voor 2021 zijn:

  • aansluiting met een standaard buis 125 mm op een bestaand vrij verval rioolstelsel € 761;
  • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een nieuwe drukrioolinstallatie de werkelijke kosten met een minimum van € 5.885;
  • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een bestaande drukrioolinstallatie de werkelijke kosten met een minimum van 2.354.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de kosten voor het aansluiten op de riolering vast in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht.

Voorwaarden

Als uw woning op pand is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn 3 soorten rioolaansluitingen:

  • gecombineerde stelsel (al het afvoer op 1 rioolstelsel) vrijverval;
  • gescheiden stelsel (afvoer hemelwater en vuilwater apart) vrijverval;
  • drukriolering (vooral in het buitengebied, met behulp van een pomp).

Bijzonderheden

Verstopping

Wanneer een verstopping van het riool op uw eigen terrein is vastgesteld, bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel. Neemt u dan contact op met een rioolontstoppingsbedrijf.

Contact

Voor informatie over en het aanvragen van een rioolaansluiting kunt u terecht in het stadhuis Deventer.