Digitaal Loket

Rioolaansluiting

Is uw woning, bedrijf of pand niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u het pand vanaf uw perceelgrens laten aansluiten op het openbare rioolstelsel.

Direct regelen

Vraag een rioolaansluiting aan  >>>


Aanpak: 

Online een rioolaansluiting aanvragen

Wilt u voor uw woning, bedrijf of gebouw een rioolaansluiting aanvragen? Dat kan via dit aanvraagformulier (pdf, 25 KB). U vult het formulier in en stuurt het met eventuele bijlagen op:

       Gemeente Deventer
       Publiekscontacten Vergunningen
       Postbus 5000
       7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig?

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting


Kosten: 

De kosten voor de 3 meest voorkomende nieuwe rioolaansluitingen zoals die gelden voor 2019 zijn:

  • aansluiting met een standaard buis 125 mm op een bestaand vrij verval rioolstelsel € 718;
  • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een nieuwe drukrioolinstallatie de werkelijke kosten met een minimum van € 5.553;
  • aansluiting voor een standaard huisaansluiting 125 mm, direct of indirect, op een bestaande drukrioolinstallatie de werkelijke kosten met een minimum van € 2.221.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de kosten voor het aansluiten op de riolering vast in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht.


Voorwaarden: 

Als uw woning op pand is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn 3 soorten rioolaansluitingen:

  • gecombineerde stelsel (al het afvoer op 1 rioolstelsel) vrijverval;
  • gescheiden stelsel (afvoer hemelwater en vuilwater apart) vrijverval;
  • drukriolering (vooral in het buitengebied, met behulp van een pomp).


Bijzonderheden: 

Verstopping

Wanneer een verstopping van het riool op uw eigen terrein is vastgesteld, bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel. Neemt u dan contact op met een rioolontstoppingsbedrijf.


Contact: 

Voor informatie over en het aanvragen van een rioolaansluiting kunt u terecht in het stadhuis Deventer.