Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden (flyeren)? Hiervoor heeft u in principe geen toestemming van de gemeente nodig.

Aanpak

Met uitzondering van het kernwinkelgebied (PNG, 600 KB) mag u in heel Deventer flyeren tussen 09.00 en 21.00 uur, van maandag tot en met zaterdag.

In bepaalde, aangewezen, gebieden gelden aanvullende voorwaarden. Dat zijn extra regels om het ook in drukkere gebieden voor iedereen prettig te houden. Informatie hierover vindt u onder het tabblad Voorwaarden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

Gebieden waar de extra voorwaarden gelden:

U mag in deze gebieden flyeren, als u zich houdt aan de voorwaarden:

  • flyeren met maximaal 2 personen tegelijk;
  • niet flyeren voor de ingang van een woning, winkel, horecagelegenheid of kantoor;
  • 5 meter afstand houden van een terras;
  • 50 meter afstand houden van (andere) venters / straatartiesten / donateur- of ledenwervers / aanbieders van gedrukte of geschreven stukken;
  • niet flyeren op een markt of evenemententerrein (tijdens markt of evenement);
  • maximaal 30 minuten flyeren op 1 plek, daarna minstens 50 meter verderop flyeren;
  • maximaal 2 keer per dag op dezelfde plek flyeren, met minimaal een uur ertussen;
  • geen voetgangers of verkeer hinderen;
  • geen geluids- of andere overlast veroorzaken;
  • afval zelf opruimen.

Ook hier mag u alleen flyeren van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Er is 1 uitzondering: koopzondag. In de aangewezen gebieden mag u ook op koopzondag flyeren, tussen 13.00 en 21.00 uur.

Als u op een andere tijd of plaats wilt flyeren, kunt u de mogelijkheden voor een ontheffing bespreken. Neem contact op met team Ondernemen & Vergunningen, telefoon 14 0570.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.