Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u een reclamebord aan uw huis ophangen? Of wilt u een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen? U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

Digitale reclamekaart en welstandsnota

Welke regels er gelden voor reclame in de verschillende gebieden in Deventer, kunt u zien op de digitale reclamekaart.
Zoom in op de kaart. Als u een pand aanklikt, ziet u een overzicht van de regels die hier van toepassing zijn. U kunt ook het adres intypen: straatnaam, huisnummer en plaatsnaam.

De gemeente toetst uw aanvraag aan de Welstandsnota maar ook op verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving.

Omgevingsvergunning

Bij grotere reclameobjecten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het kan zijn dat u over uw reclameobject precariorecht moet betalen. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan bij het Omgevingsloket.

U stuurt tekeningen mee met informatie over:

 • de situering
 • het soort reclameobject
 • de afmetingen van het object

Bij voorkeur stuurt u een tekening of een foto van het object mee.

Kosten

Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van gemeente Deventer.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Voorwaarden

 • U heeft een omgevingsvergunning met activiteit handelsreclame nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.
 • Tijdelijke reclame (niet langer dan 6 weken) voor niet zuiver commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor een evenement mag zonder omgevingsvergunning, maar niet boven of op openbaar gebied. U moet de reclame na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk verwijderen.
 • Voor permanente reclame-uitingen is een omgevingsvergunning nodig maar er zijn ook reclame-uitingen die helemaal vergunningvrij zijn. Zie hiervoor de Algemene plaatselijke verordening (artikel 4:15) van de gemeente Deventer.
 • Op of boven openbare (gemeente) grond mag u nooit zonder dat vooraf te melden reclame-objecten plaatsen. Voor winkeliers gelden speciale regels tijdens openingstijden van hun winkel.

Bijzonderheden

Voorbeelden reclame

Voorbeelden van reclame zijn:

 • losse plakletters op ruiten;
 • hangen van een doek aan een gevel;
 • aanplakken of aanbrengen van affiches en dergelijke;
 • vervanging van reclameteksten in een bestaande constructie waarvoor in het verleden al een (omgevings)vergunning is verleend (bijvoorbeeld een gevelbak);
 • lichtbak(ken) met reclame plat tegen de gevel;
 • uitsteekbak(ken) met reclame;
 • vlaggen (incl. vlaggenstokhouders) met reclame;
 • reclamezuil(en);
 • reclametekst (door middle van losse letters) direct bevestigd aan de gevel;
 • billboards en abri's met reclame, reclameframe(s);
 • reclame aangebracht op een monument of binnen het beschermd stadsgezicht.

Vergunningplicht

De omgevingsvergunningplicht voor reclame is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening Deventer (APV). Een volledig overzicht van vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige reclameobjecten is terug te vinden onder artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Deventer.