Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Bij de voorwerpen valt onder andere te denken aan terrassen, balkons, uithangborden, luifels en uitstallingen.

Aanpak

De precariobelasting wordt geheven door een aanslag.

 

Kosten

Voor precariobelasting gelden verschillende tarieven. U vindt deze tarieven in de Verordening Precariobelasting van gemeente Deventer.

Bezwaar

Binnen 6 weken na dagtekening kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting. U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

Uitvoerende instantie