Digitaal Loket

Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Bij de voorwerpen valt onder andere te denken aan terrassen, balkons, uithangborden, luifels en uitstallingen.


Aanpak: 

De precariobelasting wordt geheven door een aanslag.

 Kosten: 

Voor precariobelasting gelden verschillende tarieven. U vindt deze tarieven in de Verordening Precariobelasting van gemeente Deventer.Bezwaar: 

Binnen 6 weken na dagtekening kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting. U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC DeventerContact: 

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

  • Telefoon: (0570) 69 34 43
  • WhatsApp
  • Post: Regionale Belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
  • Balie: stadhuis Deventer

Uitvoerende instantie: