Parkeerbelasting

Parkeert u de auto bij een parkeermeter of -automaat? Dan moet u parkeerbelasting betalen. U betaalt de parkeerbelasting in de vorm van parkeergeld.

Aanpak

Als u de auto parkeert bij een parkeermeter of -automaat, betaalt u parkeergeld. Het papieren bewijs van uw betaling (parkeerkaartje) plaatst u duidelijk zichtbaar achter de vooruit.

Team Toezicht & Handhaving controleert geparkeerde auto's. De medewerkers kijken of er voldoende parkeergeld is betaald. Is dat niet het geval, dan krijgt u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon). De parkeerbon doet de medewerker van Team Toezicht & Handhaving achter de ruitenwisser.

Kosten

De hoogte van het parkeergeld kan verschillen. Kijk voor de tarieven op de parkeermeter of -automaat waarbij u parkeert.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. De naheffingsaanslag heeft u ontvangen op de voorruit van uw voertuig. Alleen wanneer u geen aanslag op de voorruit van uw voertuig heeft ontvangen, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar:

Regionale Belastingsamenwerking

Postbus 5000

7400 GC  Deventer

Bijzonderheden

U moet een geldige parkeervergunning hebben, als u de auto neerzet op een parkeerplaats voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen vindt u in de Polstraatgarage en de Schilwijken. Heeft u geen geldige parkeervergunning, dan kunt u een parkeerbon krijgen.

De opbrengst van de parkeerbelasting gebruikt de gemeente Deventer om het parkeren in de gemeente te regelen.

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.