Opstijgen of landen buiten een vliegveld

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, luchtballonnen, zweefvliegtuigen en drones. 

Aanpak

Ontheffing voor helikopters en zweefvliegtuigen

Voor luchtvaartuigen als helikopters of zweefvliegtuigen kan de provincie ontheffing verlenen. Deze ontheffing voor gebruik van het luchtruim heet een TUG-ontheffing ('tijdelijk en uitzonderlijk gebruik'). Meer informatie hierover en aanvraagformulieren vindt u op de website van de Provincie Overijssel.

Luchtballonen

Luchtballonnen zijn (op basis van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens) vrijgesteld van de luchthavenregeling onder de volgende voorwaarden:

 • Voor het gebruik van de locatie moet een verklaring van geen bezwaar door de burgemeester zijn afgegeven. (Deze verklaring heeft betrekking op openbare orde en veiligheid.);
 • De uitvoerder van de vluchten moet ervoor zorgen dat de gekozen locatie aan de RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere terreinen) voldoet;
 • Voor het uitvoeren van vluchten is toestemming van de grondeigenaar nodig. Inspectie Leefomgeving en Transport ziet hierop toe en handhaaft;
 • De piloot moet een geregistreerd toestel hebben en een licentie (ballon-flight crew licensing).

Drones

Vliegt u met een drone? Dan heeft u een vliegbewijs nodig als de drone zwaarder is dan 250 gram. Hiervoor moet u eerst online een kennistest doen bij een erkende vliegschool.

Bent u eigenaar van een drone? Dan heeft u een exploitantnummer nodig. Een vliegbewijs en exploitantnummer voor een drone vraagt u aan via de website van de RDW.

Hinder door vliegverkeer

Zie tabblad Bijzonderheden voor klachten over laagvliegende vliegtuigen, bijvoorbeeld uit Teuge.

Bijzonderheden

Luchthaven Teuge

Luchthaven Teuge (gemeente Voorst) is de grootste luchthaven in Gelderland. De luchthaven wordt ingezet voor lesvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. 
 
Meldingen over hinder door vluchten van en naar luchthaven Teuge kunt u doorgeven via het provincieloket van provincie Gelderland op 026 359 99 99 of via het klachtenformulier. Om te kunnen achterhalen wie de veroorzaker van de hinder is, zijn minimaal de volgende gegevens nodig:
 • Datum en tijdstip waarop de hinder plaatsvond;
 • Schatting van de locatie van het vliegtuig of de helikopter;
 • Hoe vaak is het vliegtuig of de helikopter overgevlogen (1 of meerdere keren achter elkaar)?
 • Kenmerken van het vliegtuig of de helikopter (zie hieronder).
Vliegtuigen en helikopters zijn vaak snel uit beeld. Dat maakt het lastig om kenmerken te zien. Hoe meer informatie u kunt geven, hoe beter uw melding behandeld kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over:
 • Het aantal motoren;
 • De kleur van het vliegtuig of de helikopter;
 • De registratiecode (deze staat op de romp en op de vleugel);
 • Zat er een reclamesleep achter het vliegtuig? Zo ja, met welke opdruk?
 • Zat er een zweefvliegtuig aan het vliegtuig vast?

Vlieghoogte

Het Rijk en de provincie stellen het luchtvaartbeleid vast.  De hoogtes waarop kleine vliegtuigen mogen vliegen zijn:

 • boven de bebouwde kom: 300 meter hoogte
 • buiten de bebouwde kom: 150 meter hoogte

Vliegoefeningen Defensie

In Salland kunnen ook helikopters van de luchtmacht oefenen. Kijk voor vliegoefeningen van Defensie op Geluidhoeveelheid en vlieghoogten.