Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

In sommige gevallen leveren werkzaamheden hinder op voor de omgeving, door trillingen of door geluid. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden in een gebouw of bepaalde bouwwerkzaamheden. Vraag dan vooraf een maatwerkvoorschrift aan voor het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. Een maatwerkvoorschrift vraagt u minimaal 15 dagen van te voren aan via het Omgevingsloket. U kunt ook een aanvraag maatwerkvoorschrift indienen als onderdeel van uw aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Laat u een gevel reinigen? Of in de avond en nacht wegwerkzaamheden uitvoeren? Vraag dan een ontheffing aan.

Aanpak

Download het juiste formulier. Vul het in, onderteken het en stuur het formulier minimaal 15 werkdagen van te voren (5 dagen bij gevelreiniging) naar:

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

 

Werkzaamheden noodzakelijk?

U krijgt alleen een ontheffing voor de nacht of voor het weekend als de werkzaamheden noodzakelijk zijn en als u de werkzaamheden niet doordeweeks overdag kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden aan de weg of aan het spoor.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Een geluidsontheffing kost € 41. (Dit tarief heeft geen betrekking op het maatwerkvoorschrift.)