Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

In sommige gevallen leveren werkzaamheden hinder op voor de omgeving, door trillingen of door geluid. Bijvoorbeeld bij gevelreiniging, wegwerkzaamheden of bij sloopwerkzaamheden in een gebouw. Vraag dan vooraf een ontheffing aan.

Aanpak

Download het juiste formulier. Vul het in, onderteken het en stuur het formulier minimaal 15 werkdagen van te voren (5 dagen bij gevelreiniging) naar:

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Een geluidsontheffing kost € 38.

Bijzonderheden

Werkzaamheden noodzakelijk

U krijgt een ontheffing voor de nacht of voor het weekend alleen als de werkzaamheden noodzakelijk zijn en als u de werkzaamheden niet doordeweeks overdag kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden aan de weg of aan het spoor.

Evenement of straatartiest

Wilt u een geluidsontheffing aanvragen voor een evenement of als straatartiest, kijk dan bij Evenement organiseren of Optreden op straat.

 

Wet- en regelgeving