Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats volgens een planning.

Aanpak

Wilt u achterstallig groenonderhoud melden? Dat kan online via het Meldpunt Openbare Ruimte. U ontvangt per e-mail direct een ontvangstbevestiging (pdf) met zaaknummer. Via dit zaaknummer correspondeert u met de gemeente.

Blad opruimen

Ieder najaar maakt de gemeente het nieuwe veegschema bekend. Daarin kunt u zien wanneer er bij u in de wijk wordt geveegd. U kunt meehelpen tijdens de bladactie. Leest op de pagina Bladactie wat u zelf kunt doen.

Cambio verwijdert het blad in samenwerking met Het Deventer Groenbedrijf en Circulus-Berkel.

Voorwaarden

Gepland onderhoud

De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het groen een plan opgesteld. Hierin staat vermeld:

 • aan welke kwaliteitseisen het groen moet voldoen;
 • het onderhoudsschema. Lees meer bij: bijzonderheden.

Wat wordt direct opgepakt?

 • Als het achterstallig onderhoud betreft;
 • Als bijvoorbeeld vanwege de veiligheid onderhoud direct noodzakelijk is, zoals afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme, vernield groen naar aanleiding van een ongeluk.

Bijzonderheden

Wat is openbaar groen?

Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken (kijkgroen), bermen en parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onderhoud vindt plaats via een planning.

Gestructureerd onderhoud

 • gepland snoeionderhoud aan bomen;
 • gepland maai- en snoeionderhoud van greppels (bevinden zich met name in het buitengebied);
 • gepland snoei- dunningsonderhoud van houtwallen en struwelen (bevinden zich met name in het buitengebied);
 • gepland snoeionderhoud van beplantingen;
 • onkruidbestrijding in beplantingen;
 • maaien van gras.

Lees meer over onderhoud op de website.  

Zieke iep

De gemeente verwijderd zieke iepen in de openbare ruimte zo snel mogelijk. Staat er een zieke iep op uw eigen terrein? Dan moet u deze zelf (laten) verwijderen. De gemeente doet dit niet. De gemeente kan wel helpen bij het vaststellen dat het om een zieke iep gaat. Lees meer bij Iepziekte.

Contact

 • Uw vraag over blad kunt u doorgeven aan Cambio op telefoonnummer 0570 - 62 22 10, maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur;
 • Wilt u iets doorgeven over groenonderhoud? Dat kan digitaal met het formulier Melding Openbare Ruimte.