Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, parken en bomen. Onderhoud vindt plaats volgens een planning en samen met onze partners Cambio, Het Deventer Groenbedrijf en Circulus.

Lees meer over het onderhoud en het beleid op de themasite Openbare Ruimte