Mobiele puinbreker gebruiken

Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen (de steenachtige fractie wordt gebroken tot puingranulaat). Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, doet u een melding bij de gemeente. De gemeente publiceert dat er puinwerkzaamheden zullen zijn. Zo zorgt de gemeente er voor dat de buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden.

Aanpak

Meld het mobiel puinbreken minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. In uw melding staan de volgende gegevens:

 • het adres, de locatie waar u de mobiele breker gaat gebruiken
 • de naam van de eigenaar van de mobiele breker
 • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
 • het geluidsniveau van de mobiele breker in decibellen, dB(A)
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang de werkzaamheden duren

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan.
 • Er is iemand aanwezig die weet:
  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden