Mobiele puinbreker gebruiken

Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, doet u een melding bij de gemeente. De Omgevingsdienst IJsselland behandelt de melding namens de gemeente. De gemeente publiceert dat er puinwerkzaamheden zullen zijn. Zo zorgt de gemeente er voor dat de buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden.

Aanpak

Meld het mobiel puinbreken minimaal 4 weken voor u met de werkzaamheden begint. In uw melding staan de volgende gegevens:

  • het adres of kadastrale aanduiding met de precieze locatie waar u de mobiele breker gaat gebruiken
  • de naam en het adres van de eigenaar van de mobiele breker
  • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
  • het geluidsniveau van de mobiele breker in decibellen, dB(A)
  • de dagen en tijdstippen waarop de mobiele puinbreker in gebruik is

Voor aanvang: informeer de gemeente

Gaat het mobiel breken beginnen? Informeer ons dan opnieuw, ten minste 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden met de mobiele puinbreker.

Melding wordt gepubliceerd

Doet u een melding? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw melding publiceren, betekent dat nog niet dat uw melding ook akkoord is.