Melding of verzoek om handhaving

Denkt u dat er regels worden overtreden die te maken hebben met bouwen, milieu of ruimtelijke regels? En hebt u daar overlast van? Dan kunt u een melding doen of een verzoek om handhaving indienen. 

Aanpak

Melding

Soms is het voldoende om een (anonieme) melding te maken. Bijvoorbeeld over overlast (bouwen zonder vergunning, kamerverhuur etc.), parkeren of illegaal gestort afval. Meldt u het ons niet anoniem? Dan kunnen we contact met u opnemen om de situatie te beoordelen. U krijgt hiervan een terugkoppeling. Levert dit niet het gewenste resultaat?  Dan kunt u een verzoek om handhaving doen. Maar we raden u aan om eerst in gesprek te gaan.

Probeer te praten

Onze ervaring is, dat het indienen van een handhavingsverzoek bijna nooit tot een betere onderlinge relatie leidt. Bijvoorbeeld bij Burenruzies. We raden u daarom aan eerst met elkaar te gaan praten. Dit levert vaak veel meer op dan het indienen van een handhavingsverzoek. Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen. Lukt het niet of loopt het gesprek op niets uit? Neem dan eens contact op met buurtbemiddeling. 

Verzoek om handhaving 

 • U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u 'belanghebbende' bent. Bouwen uw buren bijvoorbeeld een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.
 • Een verzoek om handhaving kunt u niet anoniem indienen. De persoon waarover u het verzoek om handhaving indient, hoort wie het verzoek om handhaving heeft ingediend. We moeten namelijk kunnen beoordelen of u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan wordt uw verzoek om handhaving afgewezen.

Doe een verzoek om handhaving als inwoner (inloggen met DigiD)

Doe een verzoek om handhaving als bedrijf (inloggen met eHerkenning)

Hulp nodig?

U kunt iemand anders vragen namens u een verzoek om handhaving in te dienen. U machtigt deze persoon dan. Wilt u hulp bij het opstellen van een verzoek om handhaving? U kunt terecht bij het Juridisch Loket of eventueel bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Bijzonderheden

Een handhavingstraject: zo werkt het

 • In het geval van een overtreding kan er een handhavingstraject gestart worden. Het traject bestaat uit maximaal 3 stappen om de overtreding door de overtreder te laten beëindigen:
  1. een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen op een overtreding;
  2. een voornemen om iemand een herstelsanctie (last) op te leggen;
  3. de definitieve last (bijvoorbeeld een bouwstop of een dwangsom).
 • Een handhavingstraject kan een paar maanden tot jaren duren. 
 • Als sprake is van een overtreding, dan onderzoeken wij of de overtreding kan worden gelegaliseerd. Bijvoorbeeld met een (omgevings)vergunning. 
 • Bij een verzoek om handhaving krijgt u altijd een beslissing op uw verzoek. Dit kan enige tijd duren. Dit komt omdat het onderzoek tijd kost. Als er sprake is van een overtreding dan kost het handhavingstraject ook enige tijd. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het handhavingstraject. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing.
 • Het is ook mogelijk dat de gemeente besluit niet handhavend op te treden, ook al is er sprake van een overtreding. Handhaving moet namelijk evenredig zijn en in sommige gevallen weegt het belang om handhavend op te treden niet op tegen het belang van de verzoeker om handhaving of de overtreder.

Vereniging, stichting of vennootschap

Dient u een verzoek in namens een vereniging, stichting of vennootschap? Laat het verzoek dan ondertekenen door bestuursleden die daartoe bevoegd zijn. Welke bestuursleden dat zijn, hangt af van de statuten. Wilt u ook een kopie van de statuten toevoegen of meesturen met uw verzoek om handhaving?

Formulieren