Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt deze aan bij de gemeente.

Direct regelen

Vergunning loterij, prijsvraag of bingo aanvragen als particulier (inloggen met DigiD)   >>>

Vergunning loterij, prijsvraag of bingo aanvragen als bedrijf (inloggen met eHerkenning)   >>>

Aanpak

U vraagt de vergunning tenminste 4 weken van te voren aan bij de gemeente als de totale waarde van de prijzen minder is dan € 4.500. Is de totale waarde van de prijzen hoger dan € 4.500? Vraag dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Online aanvragen

De vergunning voor een loterij, prijsvraag of bingo kunt u online aanvragen. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 dagen krijgt u een behandelnummer. Onder vermelding van dit behandelnummer kunt u eventuele bijkomende stukken digitaal of via post opsturen.

Wat heeft u nodig?

 • locatie loterij
 • datum loterij
 • doel loterij
 • aantal loten, prijzengeld en geldwaarde hoogste prijs

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning kost € 19. Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

 

Voorwaarden

Randvoorwaarden

 1. Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 2. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 3. De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 4. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500 is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Daarboven is een vergunning van de Kansspelautoriteit vereist.
 5. Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag ten hoogste 2 maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Prijsvragen

 1. Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.
 2. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.
 3. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 4. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300 is geen vergunning nodig.
 5. Een vergunning aan te vragen bij de gemeente is nodig als de hoofdprijs maximaal € 4.500 bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, is een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit noodzakelijk. Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Bingo

 1. Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550.
 2. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.
 3. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

Wat niet mag

 • U mag zich niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden.
 • U mag geen diensten aanprijzen samen met diensten of goederen van anderen (koppelreclame).
 • Uw wervings- en reclameactiviteiten moeten een terughoudend karakter hebben.
 • U mag geen minderjarigen afbeelden, behalve bij kleinere loterijen.
 • U moet wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen.
 • U moet wijzen op de risico's bij deelname aan de verschillende kansspelen. Hiervoor verwijst u naar de juiste webpagina op de website van de vergunninghouder.
 • U moet een slogan opnemen waarin u wijst op de risico's bij deelname aan kansspelen.

Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

Bijzonderheden

Een brochure over kansspelen en vergunningen is te bestellen bij:
Ministerie van Justitie
Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
fax (070) 370 75 94
e-mail: kansspelen@minjus.nl

Telefonisch bestellen is ook mogelijk: (070) 370 71 07.