Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Als u een woonboot afmeert in particulier water moet u toestemming hebben van de eigenaar. Indien het water openbaar toegankelijk is, heeft u wellicht zowel een toestemming van de eigenaar als een ligplaatsvergunning nodig.

Aanpak

U kunt online een verzoek indienen bij de gemeente. Download eerst het aanvraagformulier ontheffing innemen ligplaats, vul het in en upload het vervolgens met de bijlagen. De gemeente toetst uw aanvraag aan de criteria die in de APV zijn opgenomen.

Wat heeft u nodig?

 • Uw legitimatiebewijs;
 • een verklaring over
  • de voorgenomen ligplaats;
  • de duur van gebruik van de ligplaats;
  • eventueel een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de ligplaats.

Voorwaarden

De regeling is lokaal vastgesteld, maar op grond van uitspraken van de rechter mogen gemeenten de inname van ligplaatsen niet in de gehele gemeente verbieden. De gemeente kan wel beperkingen stellen ten aanzien van het soort en aantal vaartuigen.

Als de gemeente eigenaar van het openbaar water is, heeft zij de mogelijkheid met u een huurovereenkomst te sluiten voor het innemen van de ligplaats.

Als u een ligplaatsvergunning aanvraagt, kan de gemeente nadere regels stellen in het belang van

 • de openbare orde;
 • de volksgezondheid;
 • de veiligheid;
 • de milieuhygiëne;
 • het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bijzonderheden

 • Als u een ligplaats wilt innemen, kunt u het beste informeren bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft en welke eisen de gemeente aan een ligplaats stelt.
 • U dient informatie in te winnen of de ligplaatsen al dan niet worden verhuurd.
 • Als u een ligplaats wilt overnemen, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Het kan namelijk zijn dat er een wachtlijst is en dat u niet zonder meer een ligplaats van een ander kunt overnemen.
  • Als u een ligplaats wilt innemen, kunt u het beste informeren bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft en welke eisen de gemeente aan een ligplaats stelt.
  • U dient informatie in te winnen of de ligplaatsen al dan niet worden verhuurd.
  • Als u een ligplaats wilt overnemen, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Het kan namelijk zijn dat er een wachtlijst is en dat u niet zonder meer een ligplaats van een ander kunt overnemen.