Kinderopvang, tegemoetkoming aanvragen

Een kindercentrum kan in sommige gevallen een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang aanvragen bij de gemeente. Bekijk als kindercentrum eerst of de ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Aanpak

Voor het aanvragen, wijzigen en verantwoorden van de tegemoetkoming kinderopvang doorloopt het kindercentrum online een aantal stappen.

1. Tegemoetkoming kinderopvang 2024 aanvragen

In 2024 kan het kindercentrum de aanvraag indienen voor 2024. U gebruikt daarvoor 3 formulieren:

 1. het formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2024 aanvragen. U logt in met eHerkenning;
 2. vul het bijbehorende formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2024 berekenen (xlsx) in;
 3. voeg de rechtmatigheidsdocumenten toe;
 4. alle documenten over de aanvraag voegt u toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP);
 5. uw aanvraag kunt u volgen op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

Hoe PIP werkt, leest u bij PIP: Persoonlijke Internet Pagina kindercentra.

2. Extra aanvragen indienen

Het gehele kalenderjaar door kan het kindercentrum online extra aanvragen indienen.

 1. u vult daarvoor het formulier Extra aangevraagde tegemoetkoming berekenen 2024 (xlsx) in;
 2. u voegt het document toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP);
 3. is er iets gewijzigd in de gegevens op uw aanvraagformulier? Geef deze wijzigingen door met het formulier (pdf, 14 KB).

Wat heeft het kindercentrum nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u de volgende gegevens nodig:

 • LRK registratie
 • ingevuld indicatieformulier, zie Voorwaarden
 • verklaring geen/onvoldoende toeslag van de Belastingdienst
 • ingevuld formulier verklaring wederkerigheid
 • begin- en einddatum
 • aantal uren per week
 • kostprijs per uur
 • onderbouwing van het aantal uren en het aantal plekken
 • naam, geboortedatum van het kind
 • naam, geboortedatum en adres van ouder

3. Maandelijkse verantwoording

Het kindercentrum dient een maandelijkse declaratie in. U dient maandelijkse elke 14e van de eerstvolgende maand de declaratie in.

 1. U vult daarvoor het formulier maandelijkse declaratie (xlsx, 56 KB) in
 2. U voegt het document toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP);

Dit heeft u nodig aan gegevens voor de declaratie:

 • LRK Nummer
 • BSN van het kind;
 • voor- en achternaam van het kind
 • postcode
 • geboortedatum
 • type kindregeling
 • de aanvangs- en einddatum van de opvang
 • aantal uren per week

Termijn

De aanvraag voor een tegemoetkoming duurt maximaal 8 weken. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan het kind bij voldoende ruimte bij het kindercentrum geplaatst worden. Nadat de aanvraag is behandeld, krijgt het kindercentrum een beschikking. De ouder krijgt een brief.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Kijk dan op www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of u recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang u maandelijks nodig denkt te hebben.

Geef veranderingen door 

Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.