Kinderopvang, tegemoetkoming aanvragen

Deze regeling is bedoeld voor de kindercentra. Een kindercentrum vraagt tegemoetkoming kinderopvang voor de ouder aan als de ouder geen of beperkt recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Aanpak

Eerst bekijkt het kindercentrum of de ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Online regelen

Voor het aanvragen, wijzigen en verantwoorden van de tegemoetkoming kinderopvang doorloopt het kindercentrum online een aantal stappen.

I. Tegemoetkoming kinderopvang 2021 aanvragen

Lopende het jaar 2021 kan het kindercentrum de aanvraag indienen voor 2021. U gebruikt daarvoor 2 formulieren:

 1. het formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2021 aanvragen. U logt in met eHerkenning;
 2. vul het bijbehorende formulier Tegemoetkoming kinderopvang 2021 berekenen (excelbestand, 24KB) in;
 3. alle documenten over de aanvraag voegt u toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP);
 4. uw aanvraag kunt u volgen op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

Hoe PIP werkt, leest u bij PIP: Persoonlijke Internet Pagina kindercentra.

II. Extra aanvragen indienen

Het gehele kalenderjaar door kan het kindercentrum online extra aanvragen indienen.

 1. u vult daarvoor het formulier Extra aangevraagde tegemoetkoming berekenen 2021 (excelbestand, xlsx, 23 KB) in;
 2. u voegt het document toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP);
 3. is er iets gewijzigd in de gegevens op uw aanvraagformulier? Geef deze wijzigingen door met het formulier (pdf, 14 KB).

III. Verantwoording tegemoetkoming kinderopvang 2020 indienen

In het 1e kwartaal (1 januari tot 31 maart) dient het kindercentrum online de verantwoording van de tegemoetkoming kinderopvang over het afgelopen jaar in. Dat doet u met:

 1. het Verantwoordingsformulier tegemoetkoming kinderopvang 2020(pdf, 124 KB);
 2. u vult ook het formulier Verantwoording 2020 (excelbestand xlsx, 50 KB) in;
 3. u voegt deze documenten toe aan uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

Wat heeft het kindercentrum nodig voor de aanvraag?

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u de volgende gegevens nodig:

 • LRK registratie
 • ingevuld indicatieformulier, zie Voorwaarden
 • verklaring geen/onvoldoende toeslag van de Belastingdienst
 • ingevuld formulier verklaring wederkerigheid
 • begin- en einddatum
 • aantal uren per week
 • kostprijs per uur
 • onderbouwing van het aantal uren en het aantal plekken
 • naam, geboortedatum van het kind
 • naam, geboortedatum en adres van ouder

Termijn

De aanvraag voor een tegemoetkoming duurt maximaal 8 weken. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan het kind bij voldoende ruimte bij het kindercentrum geplaatst worden. Nadat de aanvraag is behandeld, krijgt het kindercentrum een beschikking. De ouder krijgt een brief.

Voorwaarden

De benodigde informatie en de voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang vindt u op www.deventer.nl/kinderopvang.

Wet- en regelgeving