Kinderopvang starten en wijzigen

Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeente voor registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Aanpak

Aanmelden nieuwe kinderopvangorganisatie

Wilt u een nieuwe kinderopvangorganisatie starten, uitbreiden of overnemen? Dan vraagt u dit aan bij de gemeente. 

Zo werkt het

  1. Kies het juiste aanvraagformulier. Vul het formulier in en sla de pdf op uw computer op. 
  2. Stuur het ingevulde formulier naar ons op. Bedrijven loggen hiervoor in met eHerkenning, particulieren met DigiD. Voeg het ingevulde formulier en overige gevraagde documenten toe. Stuur uw aanvraag op als: 
  3. In MijnGemeente, uw persoonlijke internetpagina, kunt u de status van uw aanvraag volgen, de documenten inzien en documenten toevoegen.
  4. Houd er rekening mee dat wij verplicht zijn uw aanvraag te publiceren. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt goedgekeurd.

Wijziging kinderopvangorganisatie doorgeven

Bent u eigenaar van een kinderopvangorganisatie en wijzigen uw contactgegevens, locatiegegevens of het aantal kindplaatsen? Dan geeft u dit door aan de gemeente. 

Zo werkt het

  1. Kies het juiste wijzigingsformulier. Vul het formulier in en sla de pdf op uw computer op. 
  2. Stuur het ingevulde formulier naar ons op. Bedrijven loggen hiervoor in met eHerkenning, particulieren met DigiD. Voeg het ingevulde formulier en de overige gevraagde documenten toe. Geef uw wijzigingen door als:
  3. In MijnGemeente, uw persoonlijke internetpagina, kunt u de status van uw wijziging volgen, de documenten inzien en documenten toevoegen.

Wat heeft u nodig?

In het wijzigings- of aanvraagvraagformulier dat u voor uw kinderopvangorganisatie nodig heeft, staat vermeld welke informatie er nog meer gevraagd wordt. Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Alle geregistreerde kinderopvangorganisaties vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Voorwaarden

Als u een kinderopvangorganisatie wilt aanmelden, of wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaande kinderopvangorganisatie dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de kwaliteit en de veiligheid van uw opvangorganisatie.

De GGD controleert binnen 10 weken na uw melding of u aan alle eisen voldoet. Als u mag starten met uw organisatie, wordt deze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging. De gemeente controleert daarna ieder jaar of uw organisatie nog aan de eisen voldoet. Lees hierover meer in de beleidsregels kinderopvang van de gemeente. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid.