Digitaal Loket

Kadastrale gegevens opvragen

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Direct regelen

Ga naar de website van het Kadaster om kadastrale gegevens op te vragen  >>>


Aanpak: 
  • De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.
  • Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het Kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Wat heeft u nodig?

Een adres of een kadastraal perceelaanduiding.Kosten: 

Als u informatie over uw perceel opvraagt dan zijn daar kosten aan verbonden.


Voorwaarden: 

Aan de hand van de kadastrale aanduiding kan het kadaster vaststellen om welke grond (perceel) het gaat. Een aanduiding bestaat uit:

  • De aanwijzing van de gemeente waar de onroerende zaak ligt.
  • Een sectie-aanduiding door middel van een letter.
  • Een perceelaanduiding door middel van een nummer.

Uit het kaartmateriaal blijkt vervolgens de kadastrale begrenzing. De aanwijzing en de begrenzing van het perceel zijn van belang als u bijvoorbeeld eigenaar bent van het perceel en de omvang van uw eigendom wenst vast te stellen.Bijzonderheden: 

Via het Kadaster kunt u als particulier of bedrijf informatie opvragen over uw perceel: www.kadaster.nl. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Aan de balie van het stadhuis Deventer kunt u dezelfde informatie opvragen. Ook hier zijn kosten aan verbonden.


Contact: 

Voor kadastrale informatie over uw perceel kunt u terecht bij het Kadaster en in het stadhuis Deventer.