Huisnummer aanvragen

De belangrijkste reden om een huisnummer aan te vragen is om post te kunnen ontvangen. PostNL bezorgt geen post bij objecten die niet beschikken over een huisnummer. Een andere belangrijke reden om een huisnummer aan te vragen is om u te kunnen inschrijven bij de gemeente.

Aanpak

Online aanvragen

Een huisnummer kunt u online aanvragen (inwoner of bedrijf). U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 dagen krijgt u een zaaknummer. Onder vermelding van dit zaaknummer kunt u eventuele bijkomende stukken opsturen.

Het verlenen van een huisnummer is vaak gekoppeld aan een omgevingsvergunning. In dat geval hoeft u niet apart een (huis)nummerverzoek in te dienen. Dit gebeurt dan automatisch door de vergunningverlener.

Toestemming eigenaar

Bent u niet de eigenaar? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar voor het doen van een (huis)nummerverzoek. U kunt het formulier downloaden via www.deventer.nl/machtiginghuisnummerverzoek.

Kosten

  • Aan het toekennen of intrekken van een (huis)nummer zijn geen kosten verbonden.
  • Gaat u (ver)bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan berekenen wij kosten (leges). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Bijzonderheden

Sinds 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden. Hierin wordt bepaald of een object wel of niet een (huis)nummeraanduiding mag hebben.

Wanneer u voor het eerst gaat wonen in of u gaat verhuizen binnen de gemeente Deventer, dan moet zich (opnieuw) laten inschrijven bij de gemeente. U kunt zich alleen inschrijven voor een pand dat in de Basisregistratie Personen (BRP) bekend is; hiervoor is een huisnummer een vereiste. In andere gevallen is het handig als een object een huisnummer heeft ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst of een interne registratie van uw bedrijf. In sommige gevallen kan er een noodzaak zijn om de bestaande nummering aan te passen.