Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis, kantine of afhaalbedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.

Op Horecabedrijf in Deventer vindt u een overzicht van vergunningen die op een horecabedrijf van toepassing kunnen zijn.

Voor toegang tot het aanvraagformulier heeft u eHerkenning nodig.

Aanpak

Aanvragen

Vraag een (wijziging) exploitatievergunning aan. Als u ook een Alcoholwetvergunning en/of een terrasvergunning nodig heeft, gebruikt u hetzelfde formulier. Hieronder vindt u een overzicht van alle gegevens die wij voor de verschillende vergunningen nodig hebben. Deze gegevens kunt u uploaden of eventueel nasturen. 

Pas als u een vergunning heeft, mag uw bedrijf opengaan. Zolang u wacht op de vergunning, kunt u nog niet starten.

Wat heeft u nodig?

Voor een exploitatievergunning:

 • een duidelijke kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
 • een arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden in loondienst
 • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur- of koopovereenkomst)
 • een plattegrond van de inrichting (schaal 1:100), waarop de maten (in meters), de vloeroppervlakte en de indeling en functie van de te gebruiken ruimtes staat aangegeven
 • een ondernemersplan en inzicht in de wijze van financiering (startbalans, liquiditeitsbalans, exploitatiebegroting)
 • een ingevuld Bibob vragenformulier, inclusief de stukken waar in het Bibob formulier om wordt gevraagd
 • een vennootschapscontract of oprichtingsakte/statuten (voor zover van toepassing)

Voor een Alcoholwetvergunning:

 • formulier inrichtingseisen
 • verklaring leidinggevenden
 • een kopie van het vastgestelde bestuursreglement (alleen voor paracommerciële instellingen)

Voor een terrasvergunning:

 • een duidelijke tekening (schaal 1:100) van de situering en de afmetingen van het gewenste terras met maten in meters;
 • kleurenfoto's of folders in kleur en informatie over het materiaalgebruik van terrasstoelen en -tafels, parasols en windschermen.

Bibob

De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat door vergunningverlening ongewild criminele activiteiten door de gemeente worden gefaciliteerd. Opdat beoordeeld kan worden of er sprake is van verwevenheid met criminaliteit maakt een BIBOB-vragenlijst (pdf, 1,6 MB) vast onderdeel uit van alle horeca vergunningaanvragen. Dit kan leiden tot verder onderzoek door het landelijk Bureau BIBOB dat daarvoor verdergaande mogelijkheden heeft. Meer informatie over BIBOB vindt u op www.justis.nl.

Termijn

De gemeente beslist meestal binnen 8 weken op uw aanvraag. Dit is gerekend vanaf het moment dat de aanvraag door ons is ontvangen. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. Het kan ook nodig zijn om de termijn te verlengen met maximaal 8 weken.

Vooroverleg

U kunt eerst een vooroverleg bij de gemeente aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- en verbouwplannen heeft of als u een horecabedrijf wilt vestigen op een locatie waar tot nu toe geen horecabedrijf was gevestigd. Na een vooroverleg weet u of uw aanvraag kans van slagen heeft en welke vergunningen u nodig heeft.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Aanvraag exploitatievergunning € 1.172
Aanvraag exploitatievergunning in combinatie met een alcoholwetvergunning € 586
Wijzigen leidinggevende € 200
Wijzigen lokaliteit € 124

Voorwaarden

Voorwaarden

 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het omgevingsplan van de gemeente;
 • Leidinggevenden zijn 18 jaar of ouder (schenkt u alcohol, dan zijn de leidinggevenden 21 jaar of ouder);
 • Leidinggevenden mogen in principe geen strafblad hebben;
 • Uit het Bibob-onderzoek mag niet blijken dat er twijfel bestaat of de vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten.

Nieuwe of gewijzigde vergunning aanvragen

De exploitatievergunning wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. De vergunning is persoonsgebonden en inrichtingsgebonden. Dat betekent dat een nieuwe vergunning nodig is:

 • bij overname van een horecabedrijf
 • bij vestiging van een nieuw horecabedrijf
 • bij wijziging van de ondernemersvorm of ondernemers

Heeft u al een horecabedrijf, houd uw vergunning dan actueel en geef de volgende wijzigingen aan ons door:

 • Wijziging leidinggevende: geef het ons door als een leidinggevende in dienst komt of uit dienst gaat;
 • Wijziging lokaliteit: geef het door als u iets in de lokaliteit verandert. Bijvoorbeeld als u na een verbouwing meer of grotere ruimtes heeft in uw zaak. Controleer ook of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor zowel het aanvragen als het wijzigen gebruikt u het formulier Aanvragen of wijzigen exploitatievergunning.

Ondersteunende horeca

Wilt u bijvoorbeeld koffie aanbieden in uw winkel? Dan kan er sprake zijn van ondersteunende of ondergeschikte horeca. Neem contact op met de gemeente of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Contact

Heeft u vragen over de exploitatievergunning, alcoholwetvergunning of terrasvergunning, neem dan contact op met onze horecamedewerkers via ons centrale telefoonnummer 14 0570 of mail naar de gemeente.