Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u een inzamelactie of een collecte wilt organiseren, moet u een collectevergunning aanvragen bij de gemeente. Als u tijdens het inzamelen een vaste standplaats inneemt, heeft u ook een standplaatsvergunning nodig.

Aanpak

Wat heeft u nodig?

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u ons door:

 • de naam van uw organisatie;
 • wanneer en waar u de collecte wilt organiseren;
 • het doel waar het geld (of de spullen) naartoe gaat.

Voordat u een datum kiest voor de inzamelingsactie, raden wij u om het collecterooster te bekijken. Op die manier vergroot u de kans dat de gemeente uw collecte goedkeurt.

Als u een inzameling houdt binnen een besloten kring, heeft u geen collectevergunning nodig.

Meer informatie op website CBF

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kunt u meer informatie vinden over het organiseren van een collecte.

Publicatie van de aanvraag

Houd er rekening mee dat wij verplicht zijn uw aanvraag te publiceren als u deze indient.

 • De publicatie van uw aanvraag betekent niet automatisch dat wij uw aanvraag goedkeuren;
 • Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens.

Kosten

Een collectevergunning kost € 41. U krijgt hiervoor een rekening.

Voorwaarden

Voor een collectevergunning gelden in elk geval deze voorwaarden:

 • Alleen mensen van 16 jaar of ouder mogen collecteren;
 • De collectanten maken geen opmerkingen naar het publiek;
 • U mag alleen collecteren met verzegelde collectebussen, eventueel met intekenlijsten erbij;
 • De collectanten hebben een kopie van de vergunning bij zich of een identificatiebewijs van de organisatie die het keurmerk van het CBF heeft;
 • Op de collectebus, lijst of op een andere manier moet duidelijk te zien zijn wanneer en voor welk doel de collectanten collecteren;
 • Als de collecte is afgelopen, stuurt u binnen een week een ingevuld en ondertekend overzicht (collectestaat) naar de gemeente.

Geef het zo snel mogelijk door aan de gemeente als de collecte niet doorgaat.