Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Lees hiervoor: Monument verbouwen of slopen.

Wanneer u mobiel gaat breken (sloopafval ter plaatse bewerken), moet u de gemeente van tevoren op de hoogte stellen van de werkzaamheden.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

U doet de melding via het Omgevingsloket.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop u gaat slopen
 • de manier waarop u gaat slopen
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen

Daarnaast heeft u eventueel het volgende nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Mobiel puinbreken

Wilt u mobiel gaan breken, dan kunt u online mobiel breken melden. De melding wordt gedaan door de uitvoerder van de werkzaamheden.

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Aan een omgevingsvergunning zijn wel kosten verbonden. De hoogte van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Voorwaarden

U bent verplicht de melding te doen, als u:

 • meer dan 10 m³ sloopafval heeft
 • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen. Kijk ook op de pagina Asbestverwijdering.

Sloopafval

 • Het sloopafval scheidt u zoveel mogelijk in verontreinigde en niet-verontreinigde delen.
 • Het verontreinigde afval biedt u aan als chemisch afval.
 • Het niet-verontreinigde scheidt u in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen.
 • De niet-herbruikbare delen voert u af.
 • De herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) worden door een recyclingbedrijf tot puingranulaat verwerkt.