Festiviteit horeca organiseren

In Deventer zijn 8 dagen aangewezen voor collectieve festiviteiten. Op deze dagen mogen horecabedrijven meer geluid produceren dan anders. Per jaar mogen horecabedrijven daarnaast 4 eigen dagen kiezen. In totaal mogen horecabedrijven maximaal 12 dagen per jaar meer geluid maken dan volgens de geldende geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit is toegestaan. Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag worden: de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde mag niet op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed. 

Sport- en recreatie inrichtingen mogen maximaal 12 dagen per jaar langer licht produceren dan op grond van het Activiteitenbesluit is toegestaan.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing van de geluidsnorm aan:

 1. Kennisgeving
  De exploitant of leidinggevende van het horecabedrijf brengt de gemeente hiervan op de hoogte met het kennisgevingsformulier incidentele festiviteit. Zorg dat het ingevulde formulier tenminste 2 weken voor de te houden festiviteit ontvangen is door de gemeente. Onvolledige en/of niet tijdig ingeleverde kennisgevingen nemen wij niet in behandeling. In dat geval zijn de normale geluidsvoorschriften van kracht bij uw festiviteit.
 2. Informeren omwonenden
  Naast de gemeente moet u ook direct omwonenden en gebruikers van nabij gelegen panden tenminste 2 weken voorafgaand aan de festiviteit schriftelijk informeren.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Een ontheffing voor een incidentele festiviteit is gratis.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden verbonden aan een ontheffing van de geluidsnorm voor uw incidentele festiviteit:

 • De kennisgeving is tenminste 2 weken voor de te houden festiviteit door de gemeente ontvangen;
 • U mag maximaal 4 dagen per jaar een beroep doen op deze festiviteitenregeling voor zelfgekozen dagen, daarnaast gelden mogelijk maximaal 8 vastgestelde collectieve dagen;
 • De ontheffing geldt tot maximaal 01.00 uur (bij een later sluitingstijdstip van uw horecabedrijf, moet na 01.00 uur het geluidsniveau weer conform de normen uit het Activiteitenbesluit zijn);
 • Ramen en deuren blijven gesloten;
 • De kennisgeving kan alleen gelden voor ontheffing van het geluid binnen;
 • Omwonenden dienen 2 weken voorafgaand aan de activiteit schriftelijk te worden geïnformeerd.

Bijzonderheden

Incidentele festiviteit (festiviteit die gebonden is aan 1 of een klein aantal inrichtingen)

Een incidentele festiviteit geeft een horecaondernemer de mogelijkheid bij bepaalde gelegenheden of activiteiten in zijn bedrijf, 4 dagen per jaar meer geluid te mogen maken dan de norm van het Activiteitenbesluit vaststelt. De exploitant is wel verplicht zijn incidentele festiviteit te melden (schriftelijk) bij de gemeente EN te melden bij de direct omwonenden (de bewoners van woningen binnen een straal van 10 meter rond de inrichting. Indien binnen deze straal geen woningen aanwezig zijn geldt de eerstelijns bebouwing). Tevens is ter voorkoming van geluidsoverlast in de nachtelijke uren een eindtijdstip opgenomen van 01.00 uur waarna het geluidsniveau van de incidentele festiviteit weer dient te voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit.

Collectieve festiviteit (festiviteit die niet specifiek aan 1 of een klein aantal inrichtingen is verbonden)

Jaarlijks stelt de gemeente (maximaal 8) collectieve dagen vast, in overleg met diverse instanties zoals Koninklijke Horeca Nederland en de VVV, waarop collectief de geluidsnorm mag worden overschreden. Deze dagen worden aan het begin van het jaar gepubliceerd. Voor de bij deze festiviteiten betrokken inrichtingen geldt dat bij voorbaat een vrijstelling van de geluidsvoorschriften wordt verleend zonder dat de gemeente daar apart geïnformeerd hoeft te worden. Deze 8 dagen kunnen gelden in 1 of meer van de volgende delen van de gemeente of zoals nader overeen te komen:

 • de Brink, Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en de Welle (de evenementenpleinen);
 • de binnenstad (exclusief de evenementenpleinen) van Deventer;
 • de dorpskernen van Diepenveen, Schalkhaar, Bathmen, Okkenbroek en Lettele;
 • de overige gedeelten van de gemeente.

Voor 2024 gelden de volgende collectieve festiviteiten:

Binnenstad Deventer, inclusief evenementenpleinen:

 • Irish Pubfestival op 2 en 3 februari
 • Popronde op 8, 9 en 10 november
 • Bluesnight op 22 november

Havenkwartier

 • Koningsnacht op 26 april
 • Koningsdag op 27 april
 • Havenkwartier Wijn Event op 3, 4 en 5 mei
 • Hemels Havenfeest op 9 mei
 • HK nazomer op 31 augustus en 1 september

Bathmen

 • Koningsavond op 26 april
 • Koningsdag op 27 april
 • Hemelvaartsdag op 9 mei
 • De Zomerse voor Boode 15 juni
 • Bathmense kermis op 27, 28, 29 en 30 september

Tennisverenigingen

 • Deventer Tenniskampioenschappen van 26 augustus tot en met 1 september 2024

Bekijk de nota voor burgemeester en wethouders met de collectieve dagen voor 2024.