eIDAS formulieren

Vanuit het buitenland kunt u via Electronic identification (eID) een klacht indienen, een bezwaarschrift indienen of de gemeente aansprakelijk stellen. Dit gaat via eIDAS formulieren.