Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu. 

Voordat de bodem wordt gesaneerd, meldt u dit bij de Omgevingsdienst IJsselland. Ook geeft u door wanneer de sanering start en eindigt. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst, thema bodem