Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu.

Voordat de bodem wordt gesaneerd, meldt u dit aan de gemeente. Ook geeft u door wanneer de sanering start en eindigt.

Online regelen

Bodemsanering melden (plan van aanpak indienen en/of beschikking aanvragen)

Melden start, wijziging of einde bodemsanering

Het ingevulde formulier stuurt u onder vermelding van het zaaknummer naar gemeente@deventer.nl.

Aanpak

Afhankelijk van de mate van verontreiniging en het tijdstip van ontstaan, dient u een plan van aanpak in of vraagt u een beschikking aan. In beide gevallen gebruikt u het formulier Bodemsanering melden.

BUS-melding

Wilt u een eenvoudige sanering uitvoeren? Doorloop het stappenschema van het ministerie van VROM. Mogelijk is het voldoende om een melding te doen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

Aanvullende informatie: bijlagen

Om uw melding te kunnen verwerken, hebben we aanvullende informatie nodig. Als u het online formulier invult kunt u de documenten uploaden.

Bekijk eerst het overzicht bijlagen bodemsanering. Zo weet u alvast welke bijlagen u nodig heeft. U vindt er ook informatie hoe u aan de bijlagen komt en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Contact

U kunt terecht bij het stadhuis Deventer.