Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren voor publiek, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, popconcert of braderie? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Is het een klein evenement, dan doet u een melding aan de gemeente.

Wij beoordelen vooraf of het evenement kan plaatsvinden. Wij kijken bijvoorbeeld of de hulpdiensten voldoende ruimte hebben om snel hulp te kunnen verlenen, of de plek geschikt is en of de overlast voor anderen niet te groot is. Waar nodig vragen we advies aan brandweer of politie. Zo blijft Deventer veilig en prettig voor iedereen.

Direct regelen

Aanvraagformulier Evenementenvergunning als particulier (inloggen via DigiD)  >>>

Aanvraagformulier Evenementenvergunning als bedrijf (inloggen via eHerkenning)  >>>

Verkeersregelaars: uploaden persoonlijke instructieverklaring (inloggen via DigiD  >>>

U kunt het aanvraagformulier evenementenvergunning (pdf, 213 KB) ook bekijken zonder inloggen.

Aanpak

Melding in plaats van vergunning

Voor kleinere evenementen is niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een straatfeest houdt in een straat zonder druk verkeer. U kunt dan een melding klein evenement doen bij de gemeente. Controleer bij ‘Voorwaarden’ of u hiervoor in aanmerking komt.

Komt u er niet uit? Bel dan met team Ondernemen & Vergunningen via telefoonnummer 14 0570.

A-, B- en C-evenementen

De gemeente onderscheidt A-, B- en C- evenementen. Dit hangt af van de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer.

 • A-evenement: laag risico-evenement met een beperkte impact op de directe woonomgeving en het verkeer;
 • B-evenement: gemiddeld risico-evenement met een grote impact op de directe woon- en leefomgeving en/of gevolgen voor het verkeer;
 • C-evenement: hoog risico-evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat van de stad of een dorp en/of sprake is van regionale gevolgen voor het verkeer

Complete aanvraag

Dien uw aanvraag compleet en tijdig in. Hieronder leest u welke gegevens wij nodig hebben om de vergunning te verlenen. Is uw aanvraag niet compleet of vraagt u de vergunning te laat aan, dan neemt u het risico dat wij uw aanvraag niet meer kunnen beoordelen. Dat kan betekenen dat uw evenement niet doorgaat.

Wij beoordelen of uw evenement kan plaatsvinden. Daar hebben wij gegevens voor nodig. Sommige gegevens hebben wij altijd nodig, andere gegevens zijn afhankelijk van uw evenement.

Wij vragen u in elk geval aan te leveren:

Wij kunnen bijvoorbeeld aanvullende gegevens vragen over:

 • bewijs dat u gemachtigd bent, als u aanvraagt namens een vereniging of stichting
 • veiligheidsplan (bij C- evenementen en sommige B-evenementen)
 • constructie, bijvoorbeeld bij een plaatsen van een grote tent, podia of tribunes
 • verkeersmaatregelen en verkeersregelaars (houd rekening met opleiding van verkeersregelaars).
 • afsteken van vuurwerk (dit regelt u met de provincie)

Hebben wij specifieke informatie van u nodig, dan nemen wij contact met u op.

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars kunnen de persoonlijke instructieverklaring aanstellingsbesluit verkeersregelaars uploaden. U logt in met DigiD. Woont u niet in Deventer, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te vullen. 

Kosten

De kosten bestaan uit leges voor de aanvraag en uit precariobelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van de aard en omvang van het evenement.

Leges A-evenement € 179
Leges B-evenement € 447
Leges C-evenement € 1121

Als u van de openbare grond gebruik maakt, betaalt u € 72,08 precariobelasting.

Termijn

Evenementenvergunning tijdig aanvragen

Vraag de evenementenvergunning tijdig aan:

 • A-evenement: minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement
 • B-evenement: minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement
 • C-evenement: minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement

Voorwaarden

Vergunning of melding

U kunt een vergunning aanvragen voor A-, B- en C- evenementen. Dat hangt af van de risico's, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer. In bepaalde gevallen hoeft u voor een kleiner evenement geen vergunning aan te vragen, maar is een melding voldoende.

Melding in plaats van vergunning

U hoeft geen vergunning aan te vragen maar alleen een melding klein evenement te doen als uw evenement voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • maximaal 100 bezoekers
 • het evenement duurt maximaal 1 dag
 • het evenement vindt plaats:
  • op maandag t/m zaterdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur of
  • op zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur
 • u plaatst alleen kleine objecten (oppervlakte van minder dan 10 m2 per object)
 • een organisator heeft binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding gedaan aan de gemeente
 • het evenement vindt niet plaats:
  • buiten de bebouwde kom: op de openbare weg, of
  • binnen de bebouwde kom: op de openbare weg met een belangrijke functie voor verkeer of hulpdiensten

Voldoet uw evenement niet aan deze voorwaarden? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Burgemeester kan verbieden

De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden. Dat kan bij mogelijk gevaar voor:

 • de openbare orde
 • de openbare veiligheid
 • de volksgezondheid
 • het milieu

Bijzonderheden

Evenementencommissie beoordeelt uw aanvraag

Uw aanvraag wordt besproken in de evenementencommissie. Deze commissie bestaat uit medewerkers van:

 • team Ondernemen & Vergunningen
 • politie
 • brandweer

Vanuit verschillende vakgebieden winnen wij advies in over uw aanvraag. Bijvoorbeeld over:

 • openbare orde
 • beperking van overlast
 • (brand)veiligheid
 • volksgezondheid
 • verkeersmaatregelen
 • reiniging
 • flora en fauna
 • communicatie

De adviezen komen als afspraken en voorschriften terecht in de evenementenvergunning. Bij hun advies houden de medewerkers rekening met ervaringen uit het verleden.

Ballonnen

De gemeente raadt het oplaten van ballonnen af. Alle ballonnen komen ook weer ergens neer en veroorzaken daar schade aan dier en natuur. Ook ballonnen die afbreekbaar zijn want het duurt jaren voordat ze zijn vergaan. Er zijn allerlei feestelijke alternatieven voor het gebruik van ballonnen.

Wegwerpartikelen

De gemeente adviseert het gebruik van plastic wegwerpartikelen zo veel mogelijk te beperken. Wegwerpartikelen als plastic bekers, flesjes, rietjes en snackverpakkingen zijn een belasting voor het milieu. Informatie over hoe u op uw evenement minder wegwerpplastic kunt gebruiken, vindt u op www.greenevents.nl

Circus organiseren

Wilt u een circus organiseren? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. U moet de vergunning aanvragen voor het begin van een nieuw kalenderjaar.

Toertocht of puzzelrit organiseren

Wilt u een toerrit organiseren door Deventer, zoals een toertocht voor auto’s of een fietspuzzelrit? Vraag dan een ‘verklaring van geen bezwaar’ (pdf, 46 KB) aan. Houd rekening met eventuele verkeersregelaars. Deze verklaring heeft u nodig om bij de provincie een ontheffing aan te vragen. De verklaring is gratis. Mail het ingevulde formulier naar evenementen@deventer.nl, minimaal 4 weken van te voren. Voeg een duidelijke omschrijving van de route toe. 

Regelgeving

 • Een evenementenvergunning wordt verleend op grond van artikel 2:24 en 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Kijk voor het evenementenbeleid op www.deventer.nl/evenementenbeleid

Uitvoerende instantie