Dwangsom bij niet tijdig beslissen (ingebrekestelling)

U kunt de gemeente Deventer in gebreke stellen omdat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op een aanvraag of bezwaar is verstreken. Daarna heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Is er dan nog geen besluit genomen, dan moet de gemeente een dwangsom betalen.

Uitzondering: deze procedure geldt niet voor Wob-verzoeken.

Aanpak

Download het formulier Ingebrekestelling gemeente Deventer (pdf, 24 KB), vul het volledig in en het stuur het ondertekend naar:

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Lees meer over dwangsommen op de website van de rijksoverheid.