Caravan parkeren op openbare weg

Wilt u uw caravan of camper meer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg neerzetten of laten staan? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Dat geldt ook voor aanhangwagens en vouwwagens. De gemeente wil met deze regeling er voor zorgen dat het beeld van de straat en de buurt wordt behouden.

Aanpak

De gemeente verleent een dergelijke ontheffing alleen in bijzondere gevallen. Overleg eerst met omwonenden, zodat zij van de aanvraag op de hoogte zijn.

Ontheffing aanvragen

U vraagt de ontheffing 8 weken van te voren schriftelijk aan. Dit verzoek richt u aan:

Gemeente Deventer
t.a.v. Publiekscontacten Vergunningen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig?

In de ontheffing vermeldt u:

  • uw naam en adres;
  • de reden van de ontheffing;
  • een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig;
  • de periode waarvoor u ontheffing aanvraagt.

Contact

Voor het aanvragen van een ontheffing voor uw camper of caravan kunt terecht in stadhuis Deventer.