Brandveilig gebruik van gebouwen

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school of instelling? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De gemeente stelt hiervoor een omgevingsvergunning op. Het kan zijn dat u het gebruik slechts hoeft te melden.

Aanpak

 • U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct online aanvragen via het Omgevingsloket.
 • Ook als u alleen een gebruiksmelding moet doen, kunt u terecht bij het Omgevingsloket.
 • Zodra de aanvraag of melding volledig is, neemt het bevoegd gezag deze in behandeling. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Aan de behandeling van de vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. U ontvangt daarvoor een acceptgiro. Aan het doen van een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.
 • Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorwaarden thuisgestuurd.
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na het besluit op de aanvraag.

Hoe verloopt een aanvraag?

Bij een aanvraag van een vergunning kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

 • Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 8 weken.
 • Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een uiterlijke afhandelingstermijn van 6 maanden.

Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welk type voorbereidingsperiode er sprake is. Bij een gebruiksmelding is de voorbereidingsperiode 4 weken.

De termijn gaat in zodra de aanvraag ontvangen is en eindigt met de bekendmaking van het besluit. Beide afhandelingstermijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. Daarnaast kan het nodig zijn dat u de aanvraag aanvult met gegevens. In dat geval wordt de tijd die u hiervoor gebruikt bij de afhandelingstermijn opgeteld.

Wat heeft u nodig?

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Kosten

 • Aan het doen van een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.
 • Voor een omgevingsvergunning berekenen wij kosten (leges). De hoogte van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Bijzonderheden

De overheid heeft als taak de brandveiligheid van bouwwerken te bewaken. Naast brandveilig bouwen is een brandveilig gebruik van belang. De omgevingsvergunning is hierbij het belangrijkste instrument.

Omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij onderstaande situaties:

 • u heeft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging een nachtverblijf voor meer dan 10 personen (bijvoorbeeld verzorgingshuizen en hotels);
 • u heeft een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen);
 • u heeft een dagverblijf voor meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen).

Gebruiksmelding

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen:

 • het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Hierbij is er geen slaapfunctie;
 • er is sprake van kamerverhuur van 5 of meer wooneenheden.

Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

Als u een gebruiksmelding moet doen, mag u dit tegelijk doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U bent dit niet verplicht.

Contact

De vergunningcheck en de vergunningaanvraag doet u via het Omgevingsloket.