Bouw en verbouw, vergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Let op: per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is van invloed op omgevingsvergunningen die u na 1 januari aanvraagt. Lees meer over de Omgevingswet.  

Aanpak

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt op het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen.

U moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn de gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan de technische minimale eisen. 

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m2 of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt de gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden (‘alleen lezen’ of ‘read-only’ bestanden).

Sinds 1 juli 2023 zijn wij verplicht bepaalde aanvragen en besluiten digitaal ter inzage te leggen. Op deze stukken kunnen persoonsgegevens staan, zoals een naam op een bouwtekening. Die moeten eerst anoniem gemaakt worden. Wilt u daarom alleen die persoonsgegevens toevoegen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag?

Constructiegegevens bij kleine verbouwingen

In Deventer hoeft u geen constructietekeningen en -berekeningen aan te leveren voor kleine verbouwingen aan bestaande woningen, zoals:

 • uitbouwen
 • aanbouwen
 • dakopbouwen
 • dakkapellen

Vooroverleg

Heeft u uitgebreide bouw- of verbouwplannen? Dan kunt u eerst een vooroverleg aanvragen. Na een vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Wegwijzer Participatie

De gemeente Deventer is ervan overtuigd dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen tot betere plannen, de mooiste oplossingen en de beste keuzes komen. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende wordt geluisterd naar iedereen voor wie een plan of initiatief iets gaat betekenen of veranderen. Om u te helpen participatie voor uw plan of initiatief te organiseren, heeft de gemeente de Wegwijzer Participatie ontwikkeld. 

Kosten

Voor een omgevingsvergunning berekenen wij kosten (leges). De hoogte van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Termijn

 • De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden.
 • De uitgebreide procedure duurt maximaal 6 maanden. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden. onder de Omgevingswet worden veruit de meeste omgevingsvergunningen via de reguliere procedure behandeld.

Voorwaarden

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Via de vergunningencheck op het Omgevingsloket kunt u nagaan of u wel of niet een vergunning nodig hebt;
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een afwijking van het Omgevingsplan met grote impact op de omgeving
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen (IPPC-installatie)
  • bij bepaalde lozingsactiviteiten
  • bij  een Natura 2000-activiteit

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar bij ons aantekenen.

Bijzonderheden

Bouwtechnische staat

De eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het bouwwerk, ook als de gemeente de constructie heeft beoordeeld. De gemeente treedt alleen op als zij duidelijke signalen krijgt dat een bouwwerk technisch in slechte staat is

Huurder mag ook (ver)bouwen

Als huurder kunt u onder bepaalde omstandigheden de woning of het pand (ver)bouwen. Neem hierover vooraf contact op met uw verhuurder.

Bezwaren van omwonenden

Uw buren kunnen minder blij zijn met uw (ver)bouwplannen. Eventuele bezwaren tegen uw project worden meegewogen bij de boordeling van uw aanvraag. Praat daarom eerst met uw buren over uw plannen.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).
Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen.