Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Wilt u een bedrijf starten vanuit dreigende werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Hebt u een bedrijf en te weinig inkomen om van te leven? Of wilt u stoppen met uw bedrijf? Misschien komt u in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Dit kan bestaan uit een lening voor levensonderhoud (bijstand) of een lening voor bedrijfskrediet. Doe eerst de check op www.krijgikbbz.nl om te kijken of u in aanmerking komt voor bijstand. Komt u in aanmerking? Doe dan een aanvraag.

Aanpak

Lening voor levensonderhoud

Vraag de uitkering aan via het formulier 'Bbz aanvragen met Digid'. U ontvangt de uitkering in de vorm van een maandelijkse renteloze geldlening. 

Lening voor bedrijfskrediet

U kunt ook een lening aanvragen als u een noodzakelijke investering moet doen. Zoals bij een kapotte bedrijfsauto of als u schulden hebt. Deze lening vraagt u aan bij de onafhankelijke kredietverstrekker Qredits, uw eigen bank of een andere kredietverstrekker. Wordt uw aanvraag afgewezen of hebt u meer geld nodig, vraag dan een lening bij ons aan. U kunt mogelijk een lening krijgen tegen een rente van 8%.

Wat heb ik nodig voor een aanvraag?

 • Identiteitskaart of paspoort van u en uw (eventuele) partner
 • Uw huurovereenkomst of hypotheekakte
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK)
 • Jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste 2 boekjaren
 • BTW aangifte van de laatste 3 kwartalen
 • De hoogte van het inkomen van u en uw partner 
 • Heeft u schulden? Dan ook een overzicht van uw schulden en de betalingsregelingen
 • Soms is er aanvullende informatie nodig voor de beoordeling van uw Bbz-aanvraag. We nemen dan contact met u op.

Lukt het niet om al deze gegevens aan te leveren? Neem dan toch contact met ons op. We kijken dan samen wat we voor u kunnen doen.

Wat moet ik verder nog weten

 • U kunt deze uitkering aanvragen als u woont in de gemeente Deventer. Het maakt niet uit in welke plaats in Nederland uw bedrijf gevestigd is.
 • U kunt de uitkering alleen aanvragen als u normaal gesproken minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of beroep werkt. Of: u minstens 875 uur en uw levenspartner minstens 525 uur.
 • Bij uw aanvraag schatten wij in hoeveel (aanvullende) uitkering u nodig hebt. Wij verstrekken de uitkering voor levensonderhoud in de vorm van een renteloze geldlening.
 • Wanneer uw bedrijf definitief stopt (uitschrijving bij KVK), stopt de uitkering. U kunt dan, als u geen werk in loondienst kunt vinden een bijstandsuitkering voor particulieren aanvragen.

Bent u 55 jaar of ouder en stopt uw bedrijf? 

Mogelijk heeft u recht op een Ioaz-uitkering. U komt in aanmerking als u:

 • 55 jaar of ouder bent;
 • stopt met uw bedrijf;
 • geen uitkering hebt ontvangen in de afgelopen 10 jaar.

Wilt u een aanvraag doen? Doe dit dan voordat uw bedrijf beëindigd is. U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier 'Bbz aanvragen DigiD'.  Komt u niet in aanmerking en kunt u geen baan in loondienst vinden? Dan kunt u een bijstandsuitkering voor particulieren aanvragen.

Termijn

We nemen binnen 2 weken contact met u op en nemen uw aanvraag samen door. Soms schakelen wij een onafhankelijk adviseur in om de levensvatbaarheid van het bedrijf te onderzoeken. Binnen  13 weken nemen we een besluit en informeren we u over de uitkomst van ons onderzoek en uw aanvraag.

Contact

Hebt u vragen over de bijstand voor zelfstandigen? Stuur dan een e-mail naar bbz@deventer.nl. Of neem contact op via telefoonnummer 140570 en vraag naar een Bbz-consulent.