Bibob-onderzoek

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Dit bureau kan de gemeente adviseren. Of een extra onderzoek doen. Bijvoorbeeld als de gemeente te weinig informatie heeft om onderzoek te doen. Of als de officier van justitie hierom vraagt.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Aanpak

Zo gaat een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Ook levert u documenten aan.
 • Als het nodig is voor de Bibob-toets, stellen we meer vragen of vragen u om aanvullende stukken.
 • De gemeente kan eventueel het landelijk Bureau Bibob inzetten. Daarvan krijgt u dan bericht.  
 • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij aanbestedingen door de gemeente in risico-categorieën
 • bij de aanvraag van een omzettingsvergunning voor kamerverhuur
 • bij de aanvraag van een alcoholwet-vergunning
 • bij de aanvraag van een exploitatievergunning
 • bij de aanvraag van een andere vergunning of subsidie
 • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt
 • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
 • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren

Beleidsregel wet Bibob

In de Beleidsregel toepassing wet Bibob gemeente Deventer is aangegeven wanneer de Wet Bibob kan worden toegepast en in welke gevallen dit altijd gebeurt. Ook zijn er risico-categorieën benoemd. Heeft uw aanvraag betrekking op een risicobranche, dan is de kans groot dat een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd.

Bekijk ook de Infographic Bibob beleid (pdf).

Kosten

Voor het Bibob-onderzoek worden geen leges in rekening gebracht.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met 14 0570 of mailen naar bibob@deventer.nl.