Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Is het vervoer een probleem omdat uw kind naar speciaal onderwijs gaat en/of de school niet vlakbij huis ligt? Dan heeft u misschien recht op bekostiging leerlingenvervoer.

Aanpak

Let op: kijk voordat u een aanvraag doet bij voorwaarden om te zien of u recht op bekostiging leerlingenvervoer heeft.

Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Met het online formulier kunt u elk nieuw schooljaar een nieuwe aanvraag doen. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging met een zaaknummer erop vermeld. 

Gegevens en documenten toesturen?

Onder vermelding van het zaaknummer stuurt u gevraagde gegevens en documenten naar de gemeente Deventer. Heeft u vragen of wilt u gegevens aanleveren dan kunt u ook mailen naar: leerlingenvervoer@deventer.nl. Vermeld altijd het zaaknummer van de aanvraag of de voor- achternaam van uw kind.

Hoe verloopt de aanvraag?

Dien vóór 15 mei uw aanvraag bekostiging leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar in, dan weet u zeker dat u op tijd bent. Binnen 8 weken nadat wij alle gevraagde gegevens en documenten hebben ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Als we meer tijd nodig hebben, dan laten wij u dat weten.

De vergoeding voor leerlingenvervoer gaat nooit eerder in, dan op de dag dat u een aanvraag hebt ingediend.

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind leerlingenvervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen en het type onderwijs dat uw kind volgt.

Eigen bijdrage

Bezoekt de leerling een basisschool of speciaal basisonderwijs (sbo) bijvoorbeeld de Panta Rhei? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor leerlingenvervoer. Bij de berekening van de eigen bijdrage gaan we uit van de kosten van het openbaar vervoer voor de eerste 6 kilometer per kind, per schooljaar voor max. 2 kinderen per gezin.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

 • Als uw kind naar een school gaat voor speciaal onderwijs;
 • Als u een fietsvergoeding krijgt voor het leerlingenvervoer;
 • Als uw kind een beperking heeft;
 • Als het inkomen van beide ouders in 2019 minder was dan € 27.450 (voor 2021-2022). De bedragen passen we per jaar aan. U kunt dit aantonen door voor beide ouders een inkomensverklaring in te dienen bij deze aanvraag. U kunt de inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Voor leerlingenvervoer komt uw kind in aanmerking als hij/zij onderwijs volgt bij de volgende scholen:

 • basisonderwijs;
 • speciaal basisonderwijs;
 • (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • regulier voortgezet onderwijs, als er sprake is van een structurele handicap en de leerling daardoor niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen.

Minimale afstand

Wij vergoeden leerlingenvervoer wanneer de afstand tussen uw huis en de school meer is dan 6 kilometer. Bij bepaalde (V)SO is de kilometergrens 2 kilometer. Bij het bepalen van de afstand tussen uw huis en de school gaan wij uit van de kortste route via de ANWB routeplanner.

Wanneer kunt u bekostiging leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, voor kinderen die niet zelf naar school kunnen:

 • door een handicap;
 • doordat de school die u kiest (vanwege de godsdienst of levensbeschouwing) ver weg ligt;
 • dat geldt niet voor scholen van een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan of Montessorionderwijs;
 • leerlingen van voortgezet onderwijs hebben recht op leerlingenvervoer wanneer zij vanwege hun handicap niet zelfstandig of onder; begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Let op: het hebben van een baan of meerdere kinderen in het gezin is geen reden om bekostiging  leerlingenvervoer aan te vragen.

Wat is leerlingenvervoer?

Waaruit kan bekostiging leerlingenvervoer bestaan?

 1. Een financiële vergoeding voor:

  - de fiets;

  - openbaar vervoer;

  - eigen vervoer.


 2. Vergoeding van begeleidingskosten

  Begeleidingskosten kan de gemeente vergoeden:

  - als uw kind (nog) niet zelfstandig naar de (speciale) school kan reizen per fiets of openbaar vervoer vanwege een handicap;

  - als uw kind jonger dan 9 jaar is.  


 3. Aangepast vervoer, dit is vervoer met een taxibus, rolstoelbus of taxi, meestal met meer personen

  Aangepast vervoer kan de gemeente alleen toekennen

  - als leerlingen door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap niet met het openbaar vervoer kunnen (ook niet onder begeleiding);

  ​- als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en de reistijd per taxi tot de helft korter wordt;

  - als er geen openbaar vervoer rijdt naar de plaats van bestemming.

Verordening 

De gemeente heeft in de Verordening Leerlingenvervoer het beleid voor leerlingenvervoer vastgelegd. Lees de Verordening Leerlingenvervoer (pdf, 540 KB). Hoe het beleid wordt uitgevoerd kunt u lezen in de beleidsregels.

Bijzonderheden

Welke soorten bekostiging leerlingenvervoer zijn er?

Het uitgangspunt is een financiële vergoeding. Dit kan zijn een:

 • fietsvergoeding;
 • vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer;
 • vergoeding voor eigen vervoer.

De gemeente Deventer bepaalt in alle gevallen het soort vervoer. Wij kennen vervoer met een taxibus of rolstoelbus alleen toe als uw kind niet op een andere manier naar school kan reizen. Kan uw kind (nog) niet zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer? Dan kunnen we ook begeleidingskosten vergoeden.

Contact

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u:

Houd uw zaaknummer bij de hand.