Archief van de gemeente

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Zoekt u bouwtekeningen van uw woning of de uitkomst van een milieuonderzoek? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het Gemeentearchief kan dit soort vragen beantwoorden.

Aanpak

Bouwdossiers inzien

Bij het kopen, verkopen of verbouwen van een huis heeft u meestal een bouwtekening nodig. De bouwdossiers in Deventer gaan verder terug dan de Woningwet uit 1901, de oudste bouwtekeningen dateren uit 1853.

  • De bouwdossiers vanaf 1853 tot 1928 kunt u digitaal aanvragen in het bouwdossier-loket van Historisch Centrum Overijssel. U ontvangt de scans van de bouwtekeningen op uw e-mailadres. In verband met de privacyregels ontvangt u alleen de bouwtekeningen. De bouwvergunningen worden niet standaard gedeeld, hierin staan namelijk persoonsgegevens genoteerd.
  • De bouwdossier vanaf 1929 tot 1990 zijn momenteel in bewerking. Zoek het adres eerst in het bouwdossier-loket. Kunt u het adres niet vinden? Dan is dit dossier nog niet beschikbaar om aan te vragen. U kunt het dossier digitaal inzien op de studiezaal van Historisch Centrum Overijssel in Deventer. Meer informatie.
  • Voor alle overige bouwdossiers kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen: de dossiers uit de voormalige gemeenten Bathmen en Diepenveen en de dossiers vanaf 1990 uit de gemeente Deventer. Geef per mail door wat u zoekt aan vergunningen@deventer.nl. Maak uw verzoek zo compleet mogelijk, zodat duidelijk is wat u zoekt. 
  • Al onze dossiers zijn digitaal. Als het dossier gevonden is, krijgt u het per mail toegestuurd. Als wij de gegevens niet mogen verstrekken in verband met privacyregels, sturen wij geen dossier toe. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.
  • U kunt ook naar de balie komen als u daar de voorkeur aan geeft. Het is echter niet nodig: als de medewerkers van Publiekscontacten Vergunningen uw dossier niet kunnen vinden, vragen zij u per mail of telefonisch om extra informatie.
  • Komt u aan de balie, dan betaalt u met PIN. Anders krijgt u een factuur thuisgestuurd.

Informatie opvragen bij de archiefbewaarplaats (1123-1990):

  • Bij Historisch Centrum Overijssel (HCO) (voorheen Stadsarchief Deventer) kunt u zelf in het archief zoeken, zowel digitaal als op de studiezaal. Bezoekers worden op de studiezaal éénmalig geregistreerd, neem hiervoor een legitimatiebewijs mee. 
  • Meer informatie over het archief en de collectie vindt u op www.historischcentrumoverijssel.nl.

Kosten

  • Het tarief voor het op verzoek doen van onderzoek in de stukken in het gemeentearchief bedraagt, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, € 9,85.
  • Het op verzoek verstrekken van informatie over de aanwezigheid van bodemverontreiniging en/of ondergrondse tanks kost € 33 per locatie (milieuonderzoek/bodemonderzoek).

Bijzonderheden

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief, het provinciaal gevestigd Rijksarchief of het Rijksarchief in Den Haag.

Wie was wie

Gegevens uit de Burgerlijke Stand van Deventer en de voormalige gemeenten Diepenveen en Bathmen vindt u mogelijk in de databank Wie Was Wie.