Alcohol tijdelijk schenken

Het is verboden om buiten een horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

Aanpak

Aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen? Neem contact op met het taakveld horeca via horeca@deventer.nl. De medewerkers helpen u graag.

Wat heeft u nodig?

  • een bewijsstuk sociale hygiëne van alle leidinggevenden
  • een duidelijke kopie van het identiteitsbewijs van alle leidinggevenden

Termijn

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 8 weken.

Kosten

Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken kost € 105.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is;
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf);
  • die beschikt over voldoende kennis en inzicht van sociale hygiëne.

Een ontheffing wordt onder andere beoordeeld op de criteria:

  • openbare orde
  • veiligheid
  • zedelijkheid

De verstrekking van alcoholhoudende drank moet op verantwoorde wijze plaatsvinden.