Alcohol tijdelijk schenken

Het is verboden om buiten een horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

Aanpak

Aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen? Neem contact op met het taakveld horeca via horeca@deventer.nl. De medewerkers helpen u graag.

Wat heeft u nodig?

  • een bewijsstuk sociale hygiëne van alle leidinggevenden
  • een duidelijke kopie van het identiteitsbewijs van alle leidinggevenden

Termijn

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag (gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag ontvangen). De tijd die u eventueel gebruikt om uw aanvraag aan te vullen, wordt bij deze 8 weken opgeteld. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn nog met maximaal 8 weken.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Kosten

Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken kost € 124.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is;
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf);
  • die beschikt over voldoende kennis en inzicht van sociale hygiëne.

Een ontheffing wordt onder andere beoordeeld op de criteria:

  • openbare orde
  • veiligheid
  • zedelijkheid

De verstrekking van alcoholhoudende drank moet op verantwoorde wijze plaatsvinden.

Wet- en regelgeving