Aangifte doen van overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, moet een arts het overlijden vaststellen. Daarna moet er aangifte van overlijden worden gedaan. Dit gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op.

Bent u uitvaartondernemer, dan kunt u online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Heeft u nog niet eerder online aangifte gedaan bij Gemeente Deventer, neem dan eerst contact op via telefoonnummer 14 0570.

Aanpak

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. In de gemeente Deventer heeft de aangifte plaats bij Publiekscontacten. De aangifte is klaar terwijl u wacht.

Wie doet aangifte van overlijden?

Aangifte van overlijden kan worden gedaan door 'een ieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'. Meestal doet een uitvaartverzorger de aangifte, om de familie en nabestaanden te ontlasten.

Overleden in een andere gemeente dan de woongemeente

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. Woonde de overledene niet in deze gemeente? De woongemeente krijgt automatisch bericht van het overlijden.

Overledene heeft geen nabestaanden

Als er geen nabestaanden of anderen zijn die de begrafenis/crematie regelen, kan de gemeente hier opdracht voor geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • van maandag tot en met vrijdag: de gemeente via telefoonnummer 14 0570;
  • in het weekend: de heer Wim Spaans van Defunus uitvaartzorg (telefoonnummer 06 - 44 65 41 47) of de heer Peter de Lange van Peter de Lange uitvaartzorg (telefoonnummer 06 - 17 37 09 95).

Verlof tot begraven, cremeren of ontleding

Na aangifte van overlijden krijgt u van Publiekscontacten het verlof tot begraven of cremeren.

Volgens de Wet op de lijkbezorging kan begraven/cremeren niet eerder plaatshebben dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft dit verlof af.

Bij uitzondering is het mogelijk om eerder of later te begraven/cremeren. Wilt u eerder begraven/cremeren dan 36 uur na overlijden? Dan heeft u toestemming nodig van de Officier van Justitie en de burgemeester. Voor begraven/cremeren na 6 werkdagen na het overlijden is alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Heeft de overledene ervoor gekozen zijn lichaam beschikbaar te stellen van de wetenschap? Dan is een verlof tot ontleding nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft dit verlof af. Hiervoor is een verzoek nodig van het anatomisch instituut waaraan de overledene zijn lichaam ter beschikking heeft gegeven.

Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak wordt het verlof pas afgegeven na toestemming van de Officier van Justitie.

Wat heeft u nodig?

Doet u aangifte van overlijden? Dan heeft u het volgende nodig:

  • uw geldig legitimatiebewijs;
  • formulier aangifte van overlijden, te verkrijgen via uitvaartverzorger of aan de balie Publiekscontacten;
  • verklaring van overlijden, afgegeven door arts of lijkschouwer;
  • B-enveloppe, bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • voor toestemming begraven/cremeren later dan de 6e werkdag na het overlijden, een verklaring van geen bezwaar afgegeven door arts of lijkschouwer;
  • eventueel het trouw- of partnerschapsboekje voor bijwerking gegevens. Voor het bijwerken gaat u naar Publiekscontacten;
  • eventueel een betaalmiddel.

Kosten

Er zijn geen kosten voor de aangifte van overlijden.

Andere kosten (tarieven 2024)
Uittreksel akte van overlijden (aanvraag online) € 16,60
Toestemming van de burgemeester voor het eerder of later begraven/cremeren dan de wettelijke termijn van 6 werkdagen € 15,95
Laissez passer (toestemming om een overledene te vervoeren naar het buitenland) € 15,95

 

Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

Termijn

De aangifte is klaar terwijl u wacht.

Bijzonderheden

Overleden in het buitenland

Is iemand ingeschreven in gemeente Deventer, maar overleden in het buitenland? Dan wordt in dat land de akte van overlijden opgemaakt. Het overlijden moet in Nederland gemeld worden om de Basisregistratie personen (BRP) bij te werken. In gemeente Deventer doet u dit bij Publiekscontacten. U levert documenten in waaruit blijkt dat de persoon in het buitenland is overleden. Dit is meestal een (internationaal) uittreksel van de akte van overlijden. In sommige gevallen moeten de documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler en/of gelegaliseerd zijn. Informeer hiernaar bij Publiekscontacten.

Laissez passer

Een laissez passer is een toestemming voor vervoer van een overledene naar het buitenland. Op dit document staan de bestemming, de route en de persoonsgegevens van de overledene. De gemeente van overlijden geeft de laissez passer af. In Deventer gaat u daarvoor naar Publiekscontacten. Het document is klaar terwijl u wacht. De laissez passer is opgesteld in Nederlands, Frans en Engels.

Afvalcontainers bij overlijden laatste bewoner

Staat er na het overlijden niemand meer ingeschreven op het woonadres? De afvalcontainers en de milieupas kunt u gebruiken tot 30 dagen na het overlijden van de laatste bewoner.

Wilt u na de 30 dagen afval blijven aanbieden op het adres? Stuur dan een e-mail aan belastingen@dowr.nl. In deze e-mail vermeldt u de naam van de aanvrager, geboortedatum en woonadres. Voor het blijven aanbieden van afval betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt een aanslag voor (een deel van) het basis-jaartarief en het aantal ledigingen dat is gedaan. 

Op vertoon van de rouwkaart of de akte van overlijden en uw legitimatiebewijs, kunt een verhuispas aanvragen. Hiermee kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen.

Contact

Voor de aangifte van overlijden kunt u terecht in stadhuis Deventer.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.