Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Ouderschap ontkennen

  Als de moeder van een kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt haar echtgenoot of partner automatisch de vader van het kind. Bij lesbische stellen wordt de partner de duomoeder. Het kind moet dan verwekt zijn door kunstmatige bevr...

  23 april 2019 | Product

 2. Straatverkoop en verkoop aan de deur, toestemming

  Venten is het verkopen van goederen of het aanbieden van diensten op een openbare plaats in de openlucht of huis-aan-huis. Onder venten valt ook het verkopen van abonnementen, bijvoorbeeld op een krant of tijdschrift.U mag huis-aan-huis venten in heel D...

  20 maart 2019 | Product

 3. Verhuizing naar Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Deventer (immigratie)? Schrijft u zich dan persoonlijk in bij de gemeente.

  23 april 2019 | Product

 4. Verklaring onder ede of belofte

  Officiële gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden moet u doorgeven bij de gemeente. U bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven.Kunt u deze documente...

  25 april 2019 | Product

 5. Voertuig te koop aanbieden op openbare weg, ontheffing

  U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.

  20 maart 2019 | Product

 6. Wegenverkeerswet, ontheffing

  Wilt u bijvoorbeeld het voetgangersgebied inrijden? De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit ...

  27 december 2018 | Product

 7. WijDeventer subsidie

  Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.Direct regelenWijkbudget subsidie aanvrage...

  25 april 2019 | Product

 8. Winkeltijden, ontheffing

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als avondwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

  2 mei 2019 | Product

 9. Woning tijdelijk verhuren, vergunning

  Heeft u een woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder alle aanspraken kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning tijdelijke verhuur van de gemeente nodig.Direct regelenV...

  27 december 2018 | Product

 10. Woonwagen en woonwagenstandplaats

  De huurstandplaatsen en huurwoonwagens in de gemeente Deventer zijn eigendom van de gemeente, woningcorporatie Rentree en woonstichting De Marken.

  25 april 2019 | Product