Digitaal Loket

Producten en diensten

181 resultaten voor ''…
 1. Precariobelasting

  Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Bij de voorwerpen valt onder andere te denken aan terrassen, balkons, uithangborden, luifels en uitstallingen.

  25 april 2019 | Product

 2. Toeristenbelasting

  U bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:U biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.De mensen die bij u overna...

  23 april 2019 | Product

 3. WOZ-waarde huurwoningen

  Als u een woning huurt, ziet u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U hoeft geen onroerendezaakbelastingen te betalen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale hu...

  9 mei 2019 | Product

 4. Haven- en opslaggelden

  Woonschepen, passagiersschepen en vrachtschepen betalen havengeld voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.

  23 april 2019 | Product

 5. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen

  De bedrijveninvesteringszone (BIZ) bijdragen worden op verzoek van ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad jaarlijks geheven. De ontvangen BIZ bijdragen vloeien terug in een fonds om de Deventer binnenstad leefbaar en veilig te houden. Het gel...

  23 april 2019 | Product

 6. Belastingen, automatische incasso

  Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Hiervoor machtigt u de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. Het bedrag van de aanslag wordt dan in maandelijkse termij...

  4 juni 2019 | Product

 7. Belastingen, betalingsregeling

  Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. ...

  14 juni 2019 | Product

 8. Geboorte, aangifte

  Na de geboorte van een kind moet iemand aangifte van geboorte doen. Dit gebeurt in de gemeente waar het kind is geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van geboorte op.Direct regelenMaak een afspraak voor de aangifte van een ge...

  23 april 2019 | Product

 9. Garantstelling en particuliere logiesverstrekking

  Een buitenlandse bezoeker die een visum kort verblijf aanvraagt voor Nederland, heeft soms een uitnodiging of garantverklaring nodig van iemand die in Nederland woont. Dit kunt u regelen met het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere log...

  25 april 2019 | Product

 10. Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw persoonsgegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u vragen om geheimhouding van het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie personen (BRP).Het verstrekken van persoonsgegevens gaat zeer zorgvuldig. De gemeente is...

  12 februari 2019 | Product