Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Direct regelen

Meld uw wens voor een woonvoorziening

Bel voor een afspraak

Aanpak

Digitaal melden

Uw wens voor een woonvoorziening meldt u met het digitale Wmo-meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). 

 

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een Wmo-meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie melden

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. U kunt hiervoor een afspraak maken, maar u kunt ook eerst het Wmo-aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekscontacten zorg. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee. Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Hoe verloopt een melding?

 • De gemeente bekijkt of u recht heeft op een woonvoorziening:
 • soms is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw beperkingen;
 • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening;

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw melding. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht.

Krijgt u een woonvoorziening toegekend, dan gebeurt het volgende:

 • een adviseur van een onafhankelijke instelling maakt een begroting van de kosten en stelt een programma van eisen op;
 • u vraagt voor iedere voorziening 3 vergelijkbare offertes aan bij verschillende bedrijven;
 • na goedkeuring van de gemeente kan de woonvoorziening worden aangebracht;
 • u of uw verhuurder stuurt de rekening naar de gemeente.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier.

Kosten

Eigen bijdrage

Voor hulp en ondersteuning die u bij de gemeente aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage bedraagt per 1 januari 2020 € 19,00 per maand. Het CAK incasseert dit bedrag. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een woonvoorziening, als:

 • u door een lichamelijke beperking niet normaal gebruik kunt maken van uw woning;
 • u er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • u de voorziening dagelijks gebruikt;
 • u niet op kamers woont.

U kunt alleen een woonvoorziening krijgen op uw woonadres. Een 2e woning of vakantiewoning valt hier buiten. De gemeente voert woonvoorzieningen uit tot een bedrag van € 7.500. Komt u boven dit bedrag uit, dan maakt de gemeente een afweging tussen verhuizen of het aanpassen van uw woning.

Verhuizen

Wilt u in aanmerking komen voor een zorgwoning of aanleunwoning dan kunt u zelf met de aanbieder van uw keuze contact opnemen. Ook kunt u zich inschrijven bij de Stichting Woonkeus Stedendriehoek. Lees meer op de pagina's Zorgwoningen
Als u plotseling om een medische reden moet verhuizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. De verhuiskostenvergoeding is maximaal € 2.500. Is het aanpassen van uw woning goedkoper, dan krijgt u geen vergoeding.

Allergische aandoening

Heeft u een allergische aandoening? U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding, waarmee u de vloerbedekking en gordijnen kunt vervangen. Neem voor meer informatie contact op met Publiekscontacten zorg.
 

Bijzonderheden

Voor de kosten van de woonvoorziening kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente. U kunt daarvoor een persoonsgebonden budget aanvragen. Laat u liever de gemeente de woonvoorziening regelen of inkopen? Dan maakt u gebruik van zorg in natura. Woont u in een huurwoning, dan kan het zijn dat de gemeente in overleg met de verhuurder bepaalt hoe u de voorziening ontvangt.

Contact

Voor informatie over een woonvoorziening kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis..