Digitaal Loket

Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Direct regelen

Meld uw wens voor een woonvoorziening

Bel voor een afspraak


Aanpak: 

Digitaal melden

Uw wens voor een woonvoorziening meldt u met het digitale Wmo-meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een Wmo-meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Aan de balie melden

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. U kunt hiervoor een afspraak maken, maar u kunt ook eerst het Wmo-aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekscontacten zorg. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee. Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Hoe verloopt een melding?

 • De gemeente bekijkt of u recht heeft op een woonvoorziening:
 • soms is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw beperkingen;
 • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening;

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw melding. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht.

Krijgt u een woonvoorziening toegekend, dan gebeurt het volgende:

 • een adviseur van een onafhankelijke instelling maakt een begroting van de kosten en stelt een programma van eisen op;
 • u vraagt voor iedere voorziening 3 vergelijkbare offertes aan bij verschillende bedrijven;
 • na goedkeuring van de gemeente kan de woonvoorziening worden aangebracht;
 • u of uw verhuurder stuurt de rekening naar de gemeente.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier.


Kosten: 

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Het CAK incasseert dit bedrag. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

U betaalt maar 1 eigen bijdrage, ook als u meer voorzieningen hebt. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).


Voorwaarden: 

U komt in aanmerking voor een woonvoorziening, als:

 • u door een lichamelijke beperking niet normaal gebruik kunt maken van uw woning;
 • u er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • u de voorziening dagelijks gebruikt;
 • u niet op kamers woont.

U kunt alleen een woonvoorziening krijgen op uw woonadres. Een 2e woning of vakantiewoning valt hier buiten. De gemeente voert woonvoorzieningen uit tot een bedrag van € 7.500. Komt u boven dit bedrag uit, dan maakt de gemeente een afweging tussen verhuizen of het aanpassen van uw woning.

Verhuizen

Wilt u in aanmerking komen voor een zorgwoning of aanleunwoning dan kunt u zelf met de aanbieder van uw keuze contact opnemen. Ook kunt u zich inschrijven bij de Stichting Woonkeus Stedendriehoek. Lees meer op de pagina's Zorgwoningen
Als u plotseling om een medische reden moet verhuizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. De verhuiskostenvergoeding is maximaal € 2.500. Is het aanpassen van uw woning goedkoper, dan krijgt u geen vergoeding.

Allergische aandoening

Heeft u een allergische aandoening? U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding, waarmee u de vloerbedekking en gordijnen kunt vervangen. Neem voor meer informatie contact op met Publiekscontacten zorg.
 Bijzonderheden: 

Voor de kosten van de woonvoorziening kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente. U kunt daarvoor een persoonsgebonden budget aanvragen. Laat u liever de gemeente de woonvoorziening regelen of inkopen? Dan maakt u gebruik van zorg in natura. Woont u in een huurwoning, dan kan het zijn dat de gemeente in overleg met de verhuurder bepaalt hoe u de voorziening ontvangt.

Woonvoorziening via persoonsgebonden budget

Met ingang van 1 januari 2019 geldt één tarief: 17,50 per huishouden per 4 weken. Het CAK incasseert dit bedrag.
De eigen bijdrage geld niet voor:

 • een cliënt of partner die een bijdrage voor langdurige zorg betaalt
 • gehuwden die niet AOW-gerechtigd zijn
 • personen tot 18 jaar (bij woningaanpassingen wordt een bijdrage van ouders gevraagd)

Contact: 

Voor informatie over een woonvoorziening kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis..