Woningaanpassing en voorziening

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanpak

Digitaal melden

Uw wens voor een woningaanpassing meldt u met het digitale Wmo-meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een Wmo-meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer

Publiekscontacten zorg

Postbus 5000

7400 GC Deventer

Aan de balie melden

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. U kunt hiervoor een afspraak maken, maar u kunt ook eerst het Wmo-aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekscontacten zorg. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee. Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Hoe verloopt een melding?

De gemeente bekijkt of u recht heeft op een woningaanpassing:

 • soms is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw beperkingen;
 • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een aanpassing.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw melding. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht.

Krijgt u een woonvoorziening toegekend, dan gebeurt het volgende:

 • een adviseur van een onafhankelijke instelling maakt een begroting van de kosten en stelt een programma van eisen op;
 • u vraagt voor iedere voorziening 3 vergelijkbare offertes aan bij verschillende bedrijven;
 • na goedkeuring van de gemeente kan de woonvoorziening worden aangebracht;
 • u of uw verhuurder stuurt de rekening naar de gemeente.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier.

 

Kosten

Eigen bijdrage

Voor hulp en ondersteuning die u bij de gemeente aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage bedraagt per 1 januari 2020 € 19,00 per maand. Het CAK incasseert dit bedrag. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een woningaanpassing of voorziening, als u:

 • door een lichamelijke beperking niet normaal gebruik kunt maken van uw woning;
 • er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • de voorziening dagelijks gebruikt;
 • niet op kamers woont.

U kunt alleen een woningaanpassing of voorziening krijgen op uw woonadres. Een 2e woning of vakantiewoning valt hier buiten. De gemeente voert woningaanpassingen uit tot een bedrag van € 7.500. Komt u boven dit bedrag uit, dan maakt de gemeente een afweging tussen verhuizen of het aanpassen van uw woning.

Verhuizen

Wilt u in aanmerking komen voor een zorgwoning of aanleunwoning dan kunt u zelf met de aanbieder van uw keuze contact opnemen. Ook kunt u zich inschrijven bij de Stichting Woonkeus Stedendriehoek. Als u plotseling om een medische reden moet verhuizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. De verhuiskostenvergoeding is maximaal € 2.500. Is het aanpassen van uw woning goedkoper, dan krijgt u geen vergoeding.

Allergische aandoening

Heeft u een allergische aandoening? U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding, waarmee u de vloerbedekking en gordijnen kunt vervangen. Neem voor meer informatie contact op met Publiekscontacten zorg.

 

Bijzonderheden

U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf de voorziening aanschaffen of u laat de gemeente de voorziening kopen. Bij een PGB ontvangt u eenmalig een bedrag van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Maakt u gebruik van zorg in natura dan koopt de gemeente de voorziening bij Welzorg of Medipoint. U krijgt de voorziening in bruikleen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie over Welzorg vindt u via www.welzorg.nl, of bij Medipoint op www.medipoint.nl. Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent kunt u uw voorkeur voor een leverancier doorgeven.

Woont u in een huurwoning, dan kan het zijn dat de gemeente in overleg met de verhuurder bepaalt hoe u de voorziening ontvangt.

Contact

Voor informatie over een woningaanpassing kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis.